English. homework

1 White coffee-Սպիտակ կոֆֆեե

2 Black coffee-Սև կոֆֆեե

3 Cappuccino-կապուչինո

4 Espresso-Էսպրեսսո

5 Tea(with milk)-Թեյ կաթի հետ

6 Hot chocolate-Տաք շոկոլադ

7 Orange juice-Նարնջի հյութ

8 Baguette-Ֆրանսիական երկար հաց

9 Sandwich(white bread)-Սանդվիչ սպիտակ հացով

10 Sandwich(brown bread)-Սենդվիչ սև հացով

11 Toasted sandwich-Տաք սենդվիչ

12 Roll-Բուրգեր

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s