Մայրենի. Տնային առաջադրանք 19.09.22

Հոմանիշ են կոչվում մոտ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

գագաթ-կատար

հովիկ-զեփյուռ

ուրախ — զվարթ

կրակ — բոց

լսել — ունկնդրել

զբոսնել — ճեմել

հսկա — աժդահա

բազմագույն — եփներանգ

Հականիշ են կոչվում հակառակ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

երկար-կարճ

խոշոր-մանր 

1 )տանը շարունակել․․․

Բարձր — ցածր

Գեղեցիկ — տգեղ

Բարի — չար

Աղի — քաղցր

Աղջիկ — տղա

Հիվանդ — առողջ

2)Խնդրում եմ կարդալ տեքստը և գտնել բնությունը բնութագրող բառերը․

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները։

Պարիսպների գլխին բույն են դրել ցինը և անգղը։ Հենց որ բերդի պարիսպների տակ ոտնաձայն է լսվում, նրանք կռնչյունով աղմկում են, թռչում են բներից և ահարկու պտույտներ անում բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում է քարե արծիվը, կտուցը կեռ թուր, մագիլները՝ սրածայր նիզակներ, փետուրները որպես պողպատե զրահ։

Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է, ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բսնում ալպիական մանուշակը, պարիսպների տակ։ Արևից քարերը տաքանում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարհը՝ ծիրանագույն բուրաստան։ Ակսել Բակունց՝ <<Ալպիական մանուշակ>>։

3. Վերհիշելով դ-թ,բ-փ,գ-ք,ձ-ց,օ-ո,է-ե ուղղագրությունը՝ լրացնում ենք բաց թողնված տառերը․

Այսպիսով՝

էներգիա, վրաերթ, երես, որևէ, մանրէ, էինք, վերելք, գետեզր, կիսաեփ, լայնէկրան, վայրէջք, երանգ, եզր:

Մաթեմատիկա. Տնային առաջադրանք 19.09.22

Ներկայացրու 2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

Պատ ՝ 5/10

Անջատիր անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը՝

276/11=25/1/11

Ընտրիր բոլոր կանոնավոր կոտորակները:

8/104

3/13

16/24

11/88

Քանորդը գրիր խառը թվի տեսքով՝

379:21=18/1/21

k-ի բերված արժեքներից ընտրիր այնպիսինները, որոնց դեպքում 35/43−k կոտորակը կանոնավոր է:

1

2

3

4

5

6

7

Գրիր խառը թիվը՝ հինգ ամբողջ յոթ տասներեքերորդ:

5/7/13