Մայրենի 14.09.22 Տնային առաջադրանք

Գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում — Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը:

Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի — Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:

Continue reading “Մայրենի 14.09.22 Տնային առաջադրանք”

Մաթեմատիկա 14.09.22 Տնային առաջադրանք

Գտիր 1/15 կոտորակը 120 հայտարարի բերելու լրացուցիչ արտադրիչը:  

Պատասխան՝ լրացուցիչ արտադրիչը 8-ն է: Continue reading “Մաթեմատիկա 14.09.22 Տնային առաջադրանք”