Մայրենի. Տնային առաջադրանք 20.09.22

1.Ընկերական քննարկում ՝ Ինչպես են անցնում իմ մայրենիիի դասերը, ին՞չ կավելացնեի կամ ի՞նչ կփոխեի ․․․

2.Գրել հոմանիշներով հարուստ նախադասություններ (հինգ հատ)

Քամին աստիճանաբար վերածվեց հողմի:

Երկարատև հանդիպումը շատ երկարեց:

Երբ, որ նայում ես բարցր շենքին հերվից փոքր է թվում, բայց երբ մոտենում ես տեսնում են, որ այն շատ վեր է գտնվում:

Իմ ընկերները զվարթանում էին ես միացա նրանց և ուրախացա:

Մարդիկ վառեցին խարույկ և գնալուց հանգցրին կրակը:

3. գրաբարի մասին

1ա  և ո  տառերի գրության վերաբերյալ.

աշխարհաբար  

գրաբար    

 աշխարհաբար        

գրաբար    

արքա 

արքայ  

երեկո   

երեկոյ

ծառա  

  ծառայ                    

կոփածո    

կոփածոյ    

տղա

  տղայ                               

   սիրո

  սիրոյ

գրաբարով գրված այս նախադասությունը սովորել և գրել ժամանակակից մայրենիով․

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Ավելի լավ է լինել կույր աչքերով, քան կույր մտքերով:aaq