Պատմություն 02.09.2022 դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հետևյալ հարցերին.

•Ի՞նչ է պատմությունը: Պատամությունը դա գիտելիքների աղբյուր է:

•Ի՞նչ է տալիս մարդուն պատմության ուսումնասիրությունը: Գիտելիք:

•Ի՞նչ եղանակներով է մարդն ուսումնասիրում պատմություն: Հնագետերը հողից գտնում են հին իրեր և ուսումնասիրում են նրանք տեղադրելով թանգարանոյմ և տալով մեզ գիտելիք:

• Ի՞նչ ենք ակնկալում ուսումնասիրել «Պատմություն»  առարկայի շրջանակում: Մենք ակնկալում ենք գիտելիք:

• Ի՞նչ պատմական վայրերում եք եղել, ինչու՞ է այդ վայրը համարվում պատմական նշանակության։

Ես եղել եմ քարանձավներում որտեղ ապրել են մարդիկ, այդ վայրը համարվում է պատմական, որովհետև այն տեղ գտնվել է առաջին կոշիկը, այն տեղ ինչ որ կարասներ էին և դա ապացուցում է, որ այնտեղ ապրել են և թաքնվել են մարդիկ: