Մայրենի 14.09.22 Տնային առաջադրանք

Գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում — Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը:

Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի — Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:

Գրել 10 նախածանց բառ.

Ենթակետ, տհաս, ապարդյուն, ապուշ, ենթակայք, անդաստիարակ, դժբախտ, ապօրինի, ընդհանուր, անտակտ:

Գրել 10 վերջածանց բառ.

Գողություն, վերջաբան, սիրելի, անսպասելի, կռվարար, դասարան, գառնուկ, դռնակ, շնորհալի, սովորական

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s