Մաթեմատիկա 12․02․2021

Տեքստային խնդիրներ

1 Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից մեծ է 4 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

Լուծում՝

 1. 75×4=300
 2. 300+75=375
 3. 375:75=5

2Երկու թվերից մեկը 75-ն է, իսկ մյուսը դրանից փոքր է 3 անգամ։ Այդ թվերի գումարը քանի՞ անգամ է մեծ փոքր թվից։

Լուծում՝

 1. 75:3=25
 2. 25+75=100
 3. 100:25=4

3 Պապիկը 60կգ խաղողը լցրեց արկղի և զամբյուղի մեջ։ Արկղում եղավ 5 անգամ ավելի, քան զամբյուղում։ Նա որքա՞ն խաղող լցրեց յուրաքանչյուրի մեջ։

Lուծում՝

 1. 60:6=10
 2. 10×5=50

4 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտի՛ր ուղղանկյան կողմերը, եթե պարագիծը 320 մմ է։

Լուծում՝

 1. 320:4=80
 2. 80×3=480

5 Երկու տակառում կա ընդամենը 250լ հյութ։ Եթե առաջին տակառից 30լ լցնենք երկրորդի մեջ, ապա տակառներում հյութի քանակները կհավասարվեն։ Որքա՞ն հյութ կա յուրաքանչյուր տակառում։

Լուծում՝

 1. 250:2=125լ
 2. 125+30=155 (1-ին տակառ)
 3. 250-155=95:(2-րդ տակառ)

6 Հայկը 60մ ռետինե խողովակի համար վճարեց 1200դրամ պակաս, քան Արան վճարել էր այդ նույն խողովակից 75մ գնելու համար։ Հայկը որքա՞ն է վճարել իր գնած խողովակի համար։

Լուծում՝

 1. 75-60=15մ
 2. 1200:15=80դ.
 3. 80×60=4800դ.

7 Դպրոցից 306 աշակերտ 18 տեղանոց և 24 տեղանոց 14 ավտոբուսներով գնացին Ծաղկաձոր հանգստանալու։ Յուրաքանչյուր տեսակից  քանի՞ ավտոբուս էին վարձել աշակերտները:

Lուծում՝

 1. 24×14=336
 2. 24-18=6
 3. 336-306=30
 4. 30:6=5 (18տեղանի)
 5. 14-5=9 (24տեղանի)

8. Դաշտում արածում էին սագեր և կովեր։ Նրանց ընդհանուր գլխաքանակը 18 էր, իսկ ոտքերի թիվը՝ 56։ Քանի՞ կով և քանի՞ սագ էր արածում դաշտում։

Լուծում՝

 1. 18×4=72
 2. 72-56=16
 3. 16:2=8(սագ)
 4. 18-8=10(կով)