Մայրենի 05․02․2021

Անգիր սովորի՛ր  Հ. Թումանյանի  «Իմ երգը»  բանաստեղծությունը: Սովորել եմ

Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Անտակ-անհատակ, երկյուղ-վախ:

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝ պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ :

Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր  անծեր բառի հոմանիշները: Անվերջ:

Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր երկյուղ բառի հոմանիշը: Ահ:

Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագիրը: Իր երգով մարդն արտահայտում է իր զգացմունքները ի ր համար կարևոր արժեքները, իր ունեցածը: Թումանյանը իր բանաստեղծությունը անվանել է ՙԻմ երգը՚, որովհետև այն կարծես թե ինքնակենսագրություն:

Մաթեմատիկա 05․02․2021

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։ 60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։ 1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։ 4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ից: 36, 48, 60