Մայրենի 09․02․2021

  • Հ. Թումանյանի «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը նորի՛ց կարդա, դերերով պատմե՛լ սովորիր: Սովորել եմ
  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր 5 պարզ, 5 բարդ  և 5 ածանցավոր բառեր, դուրս գրածդ բառերը բաղադրիչների բաժանիր:

Պարզ

Աղքատ

Քուրք

Բաղարջ

Պանիր

Թակարդ

Ածանցավոր

Չտես- չ + տես

Թագավորական- թագ+ավոր+ական

Անպատվություն- ան+ պատիվ+ ություն

Անհամար- ան+համար

Չտեսած- չ+տես+ած

Բարդ

Ջաղացպան- ջաղաց+պան

Կիսավեր- կես+ավեր

Խնամախոս-խնամի+ա+խոս

Տունուտեղ- տուն+ու+տեղ

Խոտհարք-խոտ+հարք        

Լույս և ձայն Բնագիտություն 09․02․2021

Աշխարհի մասին տեղեկությունները մենք հիմնականում ստանում ենք տեսնելով:  Մեզ  շրջապատող առարկաները, նրանց ձևն ու  չափը  տեսնում ենք լույսի  շնորհիվ:  Լույս արձակող մարմինները  կոչվում են լույսի  աղբյուրներ:Դրանք  լինում են բնական՝  Արեգակը, կայծակը, աստղերը, լուսատտիկը,  և  արհեստական:
Կարո՞ղ  ես  մի  քանիսը  թվարկել:
Լույսը  տարածվում է ուղիղ գծերով՝  ճառագայթներով: Տեսե՞լ  եք,  թե  ինչպես  է արևի ճառագայթը  լուսամուտից ներս  ընկնում: Լույսն անցնում  է  ապակու միջով, որովհետև ապակին թափանցիկ  է: Մարմինների   մեծ  մասը անթափանց  են:Այդպիսի մարմինների հետևի մասում, ուր լույսը չի  կարող ընկնել, ստվեր է  գոյանում:  Ստվերի  օգնությամբ կարելի  է իմանալ  ժամանակը.  կեսօրին,  երբ Արեգակը մեր  գլխավերևում է, ստվերները  կարճ են,  իսկ  առավոտյան և  երեկոյան՝  երկար:

                     ՁայնԵրբ  ինչ-որ առարկա շատ  արագ շարժվում է, շարժվում է նաև դրա շուրջը եղած օդը: Օդի այն  տատանումներից էլ  առաջանում է ձայնը: Օրինակ, խոսելիս թոքերից դուրս եկող օդը շարժում է մեր  կոկորդի ձայնալարերը:
Ձայները  մարդկանց և  կենդանիներին օգնում են կողմնորոշվել շրջապատում, հաղորդակցվել միմյանց հետ և զգուշանալ վտանգներից:
Փորձե՛ք  խոսելիս ձեռքը դնել  կոկորդին և  կզգաք ձայնալարերի տատանումը:
Ձայնն էլ, ինչպես լույսը, տարածվելու  արագություն  ունի: Բայց ձայնի արագությունը շատ  ավելի փոքր  է,  քան լույսինը: Ամպրոպի  ժամանակ երևի   նկատած կլինեք՝ նախ երևում է կայծակը, ապա նոր լսվում է որոտի  ձայնը: Իրականում որոտն ու  կայծակը միաժամանակ  են  առաջանում,  բայց կայծակի լույսն ավելի արագ է հասնում մեր  աչքերին, քան որոտի ձայնը՝ ականջներին:
Ձայնը նույնպես, որոշ մարմինների  դիպչելով, կարող է անդրադառնալ: Հենց դա էլ  անվանում ենք արձագանք:

Հարցեր և  առաջադրանքներ
1.Ո՞րն  է կոչվում  լույսի  աղբյուր:  Թվարկել  տեսակները: Այն մարմինները, որոնք լուսավորում են մեր շուրջը, կոչվում են լույսի աղբյուրներ: Դրանք լինում են բնական և արհեստական: Բնական է՝ արև, կայծակը, լուսինը, արհեստական են՝ էլեկտրականությունը, կրակը:
2. Ի՞նչն  են  անվանում  ձայն: Երբ  տարբեր  առարկաներ  արագ շարժվում  են, շարժվում է նաև նրանց շուրջը եղած օդը: Օդի տատանումներից էլ  առաջանում է ձայնը:Խոսելիս թոքերից դուրս եկող օդը շարժում է մեր  կոկորդի ձայնալարերը:

3.Ի՞նչն  են  անվանում  արձագանք- Ձայնը որոշ մարմինների  դիպչելով,  անդրադառնում է: Հենց դա էլ  անվանում ենք արձագանք: