Մայրենի 03․30․2021, Ջաննի Ռոդարի. Թե ինչպես կապիկները ճամփորդեցին

Մի օր կեն.անաբանական այգու կապիկները որոշեցին ճամ.որդել, աշխարհ ճանաչել: Որոշեցին ու ճամ.ա ընկան: Գնացին, գնացին, մի տեղ կանգնեցին ու հարցրին.
-Ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, փոկի ավազանն ու ընձու.տի տունը:
-Ի՜նչ մեծ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Շարունակեցին ճանապարհն ու կանգ առան միայն կես.րին:
-Հիմա ի՞նչ է երևում:
-Ընձու.տի տունը, փոկերի ավազանն ու առյուծի վանդակը:
-Ի՜նչ տար.րինակ է աշխարհը, ու ինչքա՜ն շատ բան ես իմանում, երբ ճամ.որդում ես:
Նորից ճանապարհ ընկան ու կանգ առան արևամուտին:
-Իսկ հիմա ի՞նչ է երևում:
-Առյուծի վանդակը, ընձու.տի տունն ու փոկերի ավազանը:
-Ի՜նչ ձանձրալի է աշխարհը.  միշտ նույն բաներն են հանդիպում. ու ճանապարհորդելն էլ ոչ մի բանի պետք չէ:
Ու այդպես, նրանք ճամ.որդում էին, ճամ.որդում, բայց վանդակից դուրս չէին գալիս, պտտվում էին նույն շրջանում կարուսելի ձիուկի պես:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:

կեն.անաբանական- կենդանաբանական

ճամ.որդել- ճամբորդել

ընձու.տի-ընձուխտի

կես.րին-կեսօրին

ճամ․ա-ճանփա

2․ Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր, ապա որոշի՛ր  կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր)՝  

կեսօր-կես(արմատ)+օր(արմատ)=Բարդ բառ

արևամուտ-արև(արմատ) ա(հոդակապ) մուտ(արմատ)=բարդ բառ

ձանձրալիձանձրույթ(արմատ)+ալի(ածանց)=ածանցավոր բառ

աշխարհ– աշխարհ(արմատ)=պարզ բառ

ճանապարհորդ-ճանապարհ(արմատ)+որդ(ածանց)=ածանցավոր բառ

       3.  Կենդանաբանական այգու կապիկները  ճամփորդեցին:

ա) Գտի՛ր տրված նախադասության ենթական ու ստորոգյալը:

Ենթակա-կապիկները

Ստորոգյալ- ճամփորդեցին

բ) Սա պարզ ընդարձակ նախադասություն  է: Այն դարձրո՛ւ պարզ համառոտ:

Կապիկները  ճամփորդեցին։

գ) Ամենա վերջին լույսը անջատվեց:

Աննան նրա մենահամերգի նվագում է:

Աստղերը մութ գիշերը շողշողում են:

Այս երեք պարզ համառոտ նախադասությունները դարձրո՛ւ պարզ ընդարձակ:

4. Գրի՛ր այգի, ճանապարհ, արևամուտ բառերի հոմանիշները:

այգի-վազնուտ

ճանապարհ-ճամփա

արևամուտ-մայրամուտ

 5. Գրի՛ր տարօրինակ, գիշեր, նույն, դուրս գալ բառերի հականիշները:

տարօրինակ-սովորական

գիշեր-առավոտ

նույն-տարբեր

դուրս գալ- ներս մտնել

   6. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր աշխարհը բնութագրող բառերը:

Մեծ, ձանձրալի, տարորինակ։

   7. Համաձա՞յն ես կապիկների հետ: Ինչպիսի՞ն է քո աշխարհը: Պատմի՛ր:

Իմ աշխարը ամենա լավն է, որովհետև ես իմ ընկերների և ընտանիքի հետ եմ ապրում։

English 03.29.2021, Read about Easter

Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours.

In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

New words

religous-կրոնական- He is very religious.

celebrates-խորհրդանշել- It is very dangerous to symbolize that.

rebirth-վերածնունդ-How good it is that I am reborn.

rolling eggs-ձվերը գլորել- We rolled eggs.

down a hill-բլրից ներքև- We roll the eggs down the hill.

an egg hunt-ձվի որոնում- We went to an egg hunt

hidden-թաքցրած-Our mothers and fathers had hidden eggs in the yard

bunny-նապաստակ-But in fact, the Easter Bunny helped them

Մայրենի 17․03․2021, Մոծակն ու մրջյունը

 1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Որ նախևառաջ պետք է աշխատել նոր հանգստանալ։
 3. Գրի՛ր գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները: գիժ խելքը կորցրած

ժիր-աշխույժ

շեն-մարդաբնակ

թշվառ-ողորմելի

թուխ-մուգ

  ամբար-շտեմարան

սուգ անել-լացել

պաղել-սառչե

դալկանալ-դժգունել

4. Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառրի հականիշները:

ժիր-ծույլ

սուսիկ-փուսիկ-աղմկաոտ

աշխույժ-ալարկոտ

ծույլ-աշխատասեր

լիքը-քիչ

ուրախ-տխուր

առողջ-հիվանդ

5. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)։

Գոյականներ-մրջյուն,մոծակ, քամի, կին, գարուն, դուռ, պահապան, ոտներ, աշխարհ, սուգ

Ածականներ- գիժ, սուսիկ-փուսիկ, թշվառ, տաքուկ, թուխ-թուխ, հաստագլուխ, պայծառ, տաք, լիքը, ճահճոտ:

Բնագիտություն 16․03․2021, Հողը

Երկրի հարստությունները շատ են ու բազմապիսի: Դրանց շարքում ամենազարմանալին ու ամենաարժեքավորը հողն է: Դեռ վաղ ժամանակներում մարդը սկսել է մշակել հողը և իր կացարանի մոտ բույսեր է աճեցրել: Հողի մշակումը բերեց նաև գյուղատնտեսական գործիքների պատրաստմանը և կատարելագործմանը: Հողի մշակման շնորհիվ ծնվեց երկրաչափությունը, որի օգնությամբ մարդիկ սովորեցին հողակտորները բաժանել և ոռոգիչ ջրանցքներ անցկացնել: Հողն ամեն տարի մարդկությանը տալիս է միլիոնավոր տոննա ցորեն, որից ստանում են հաց: Ժողովրդի մեջ հողն անվանում են անսպառ գանձ, մարդու ամենամեծ հարստությունը: Բայց հարուստ բերք ստանալու համար հողը պետք է սնուցել հանքային և օրգանական պարարտանյութերով: Հողը հաճախ ենթարկվում է  քայքայման: Գարնանային հորդացումների և տեղատարափ անձրևների ջրերը դաշտերից քշում տանում են հազարավոր տոննա հողի բերրի շերտեր:
Հողի քայքայում է տեղի ունենում նաև այն ժամանակ, երբ ուժեղ քամին է քշում տանում հողի վերին շերտը, և բերրի հողերը վերածվում են անպտուղ տարածքների:

Բույսերն իրենց արմատներով հողը պահում են լվացումից ու քամուց:  Հողը քայքայումից պաշտպանելու համար անտառներ են տնկում: Մյուս կողմից՝ բույսերն անընդհատ հողից սնունդ վերցնելով՝ պակասեցնում  են նրա բերրիությունը: Որպեսզի հողի բերրիությունը պահպանվի, մարդիկ  այն պարարտացնում են:
Հողը կարիք ունի մարդկանց մշտական հոգատարության, ուշադրության ու ջերմության: Հողի գլխավոր հատկանիշը բերրիությունն է՝ բերք  տալու կարողությունը: Տարբեր վայրերում տարբեր հողատեսակներ կան: Տարբեր է նաև դրանց բերրիությունը:
Որքան շատ է հողում հումուսի քանակը, այնքան բերրի է հողը: Հումուսով հարուստ հողն ավելի մուգ գույն ունի: Այդպիսի հողն անվանում են սևահող: Որքան  հողի գույնը բաց է, այնքան նրա մեջ եղած հումուսը քիչ է, այսինքն՝ ավելի քիչ սննդարար է բույսերի համար:
Երկրի  վրա հողային տարածքներն այնքան էլ շատ չեն և գնալով ավելի են քչանում: Ուրեմն՝ պետք  է պահպանենք այդ հարստությունը:

Հարցեր
1Փորձե՛ք պարզել, թե ինչի՞ց է կազմված հողը: Հողի մեջ կա օդ, ջուր, ավազ, հանքային աղեր, բույսերի ու կենդանիների մնացորդներ, հումուս, կավ։

English 16.03.2021 Tom Thumb

Tom Thumb(մատնաչափիկը)

Part One

   This story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.

Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.
One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

Choose the right word.
A husband and wife … children (had, had no).
One day they found … in a flower (a boy, a girl).
He had a … coat (yellow, green).
He had … trousers (red, yellow). had a … hat (yellow, white).
His mother made … boots (big, little).
She gave Tom a needle for a … (sword, shield).
She gave Tom … for a shield (button, needle).

sword-թուր— The soldier went to fight with a sword

shield-վահան— The shield is used during the battle

needle-ասեղ-They sew clothes with a needle

button-կոճակ-The button is used on different jackets

soldier-զինվոր-The soldier went to fight with a sword

thumb-բթամատ-we have five fingers, the first of which is the thumb

true-ճիշտ-I like to speak correctly

to like-հավանել-I have always liked good people

to be sad-տխուր լինել-I’m sad when I’m alone

to go for a walk-գնալ զբոսանքի-I go for a walk every morning

Մայրենի 16․03․2021, Մոծակն ու մրջյունը

 • Կարդա՛ Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։ Չուն եմ։
 • Դո՛ւրս գրիր առակին համապատասխան առած-ասացվածքներ (2-3 առած): Ծառի տակին պառկելովՙ  բերանդ տանձ չի ընկնի, Ուրիշի ձեռքին նայողը սոված կմնա:
 • Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը ու կարմիրով ներկի՛ր:

Մրջյուն, աշխարհ,  հանկարծ,  համբուրել, զարթնել:

Русский язык 16․03․2021

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

 1. На Какой фильм вы смотрели вечером? смешной
 2. Hа какую стену мальчик повесил картину? на кирпичную
 3. На какую полку сестра поставила книги?на верхнюю
 4. Про какое событие вспомнила бабушка? про странное
 5. Под какой зонт дети спрятались от дождя? под большой
 6. Какие книжки покупают маленьким детям? яркие

Задание 2. Раскройте скобки.

 1. Учитель объясняет трудную задачу.
 2. Они видели вчера их обших друзей.
 3. Дети плакали, потому что потеряли маленького котёнка.
 4. Мой брат вчера весь вечер решал трудные задачи.
 5. Весёлый мышонок всегда обманывает злого кота.
 6. Его сестра плохо понимает домашнее задание.
 7. Моя бабушка не любит шумных детей.
 8. В зоопарке все хотят посмотреть на белого медвежонока.
 9. Не надевай в дождь летнюю обувь.
 10. Утром мы встретили хорошого друга.
 11. Я вчера встретила первую учительницу.

Задание 3. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.

Используйте словосочетания: новая квартира, фантастический фильм, центральная площадь, морской берег, любимая актриса, громкая музыка.

 1. Завтра мы переезжаем на новую квартиру .
 2. Зрители приветствуют любимаю актрису .
 3. Автобус привёз нас на центральную площадь города.
 4. Моя подруга любит танцевать под громкую музыку .
 5. Вчера мы с друзьями посмотрели фантастический фильм .
 6. На морской берег выбросило остатки старого корабля.

Задание 4. Составьте из слов предложения, чтобы получился текст.

Ёжик жил у нас в доме.Мы его прозвали Пушок. Я Пушка брал гулять летом в сад. Он бегал по дорожке. Он ловил лягушек и жуков. Мы Пушка кормили молоком. Он у нас прожил до весны.

Задание 5. Выделите букву «т» в словах, где она не произносится.

 • грусть, грустить, грустный, грустно;
 • капуста, капустный, капустница;
 • весть, известие, известныйвестник;
 • место, местныйместность, местечко.

Задание 6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. Для проверки используй родственные слова.

 • Радостно, радостный — радость;
 • счастливо, счастливый — счастье;
 • честно, честный — честь;
 • поз..но, поз..ний — опоздать;
 • прелестно, прелестный — прелесть.

Задание 7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.

Сердце, солнце, местность, поздний, честный, лестница, опастный, грустный, ястный, радостный, несчастный, известный, праздник, вкусный, капустный, интересный.

Задание 8. Составь и запиши словосочетания из данных слов.

 • Нарисовать на бумаге.
 • погулять по лесу .
 • вбежать в комнату.
 • доплыл до берега .
 • добежал до дерево.
 • закатился за шкаф .
 • спрыгнуть с горка.
 • написать на доске .

Задание 9. Скажем ласково по образцу: нос – носик.

 • человек –человечик ,
 • морковь –морковька ,
 • козёл –козли
 • кусок – кусочек