Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արփի Խալաթյան 4-1 դր
Ընտրությամբ խումբ- Քանդակի խումբ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- Չէ չէմ օկտվում։
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- Միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- Ֆլեյտա, Սոլֆեջո և Մաթեմատիկա։