English 11.26.2020

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Պարոն և տիկին Սմիթերը ունեն մեկ տղա և մեկ աղջիկ։ Տղայի անունը Ջոն է։ Աղջկա անունը Սառա է։

Սմիթերը ապրում են սեփական տանը։ Նրանք ունեն մեկ հյուրասենյակ։ Նրանք նայում են հեռուստացույց հյուրասենյակում։ Հայրիկը ուտելիք է պտրաստում խոհանոցում։ Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։ Տունն ունի երկու ննջասենյակ։ Նրանք քնում են ննջասենյակում։ Նրանք պահում են նրանց շորերը պահարանում։ Նրանք ունեն մեկ բաղնիք։ Նարնք ատամները լվանում են բաղնիքում։

Տունն ունի այգի։ Ջոնը և Սառան խաղում են այգում։ Նրանք ունեն շուն։ Ջոնը և Սառան սիրում են խաղալ շան հետ։

English 11.19.2020

We Are Our Mountains” (Armenian: Մենք ենք, մեր լեռները, Menk’ enk’ mer lernerə) is a large monument north of Stepanakert(Xənkəndi), the capital city of de facto independent and unrecognized Artsakh, but de jure part of Azerbaijan. The sculpture, completed in 1967 by Sargis Baghdasaryan, is widely regarded as a symbol of the Armenian heritage of the region. The monument is made from volcanic tufa and depicts an oldman and woman hewn from rock, representing the mountain people of Karabakh. It is also known as “tatik-papik” (տատիկ-պապիկ) in Armenian, which translates as “Grandmother and Grandfather“. The sculpture is prominent in Artsakh’s coat of arms.[1]

․Բնագիտություն 11․18․2020

Երկրագնդի արտաքին պինդ շերտը, որի վրա մենք ապրում ենք, կազմված է զանազան նյութերից՝ ավազից, կավից, խճից, քարից և այլն: Այդ բոլորը ապարներ են: Կավիճը, որով մենք գրում ենք կամ նկարում, նույնպես ապար է: Ապարներ են նաև մեզ ծանոթ բազալտը և տուֆը, որոնք օգտագործում են տարբեր շենքեր կառուցելու համար: Երկրի ընդերքում թաքնված են բազմատեսակ  ապարներ ու հանքային նյութեր, որ մարդիկ  օգտագործում են տարբեր կարիքների համար: Ապարների այն տեսակները, որոնք մարդն օգտագործում է զանա­զան նպատակներով, կոչվում են օգտակար հանածոներ: Օգտա­կար հանածոները լինում են մետաղային, վառելիքային, շինարարա­կան:
Մետաղային օգտակար հանածոները ձուլում  են և ստանում են տարբեր մետաղներ: Այդ հանածոներից է երկաթի հանքաքարը: Դրանից ձուլում են թուջ (չուգուն) և պողպատ, որոնցից էլ պատրաստում են խողովակ, ավտոմեքենա, տրակտոր, նավ, հաստոց և այլն:
Մետաղներ են նաև պղինձը, ալյումինը, ոսկին, արծաթը, որոնք տարբեր գույնի են:
Ոսկին և արծաթը թանկարժեք մետաղներ են:
Վառելիքային հանածոներից են նավթը, քարածուխը, այրվող գազը, տորֆը: Սրանք այն օգտակար հանածոներն են, որոնցից ջերմություն և էլեկտրաէներգիա են ստանում: Առանց վառելիքի չեն կարող աշխատել ավտո­մեքենաները, տրակտորները, ինքնաթիռները: Վառելիքից ստացված էլեկտրաէներգիայի շնորհիվ աշխատում են գործարաններն ու ֆաբրիկաները:  Վառելիքով ձմռանը տաքացվում են մեր բնակարանները:
Շինանյութերը մարդու կողմից շինարարության մեջ օգտագործվող ապարներն են: Դրանցից են տուֆը, բազալտը, գրանիտը, մարմարը, ավազը, խիճը:
Տուֆը 
թեթև և շատ դիմացկուն շինանյութ է: Այն լինում է տարբեր գույնի: Տուֆից կառուցվում են բնակելի շենքեր: Տուֆը Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվող շինաքարն է:Պետք է միշտ հիշել, որ օգտակար հանածոների պաշարները բնության մեջ անսպառ չեն, և անհրաժեշտ է խնայողաբար օգտագործել դրանք:
Հայաստանում հանդիպող օգտակար հանածոներից են պղինձը, ոսկին, երկաթը, քարաղը, տուֆը, բազալտը, մարմարը, փիրուզը, օբսիդիանը և այլն:

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.
պղինձ, կավ, մարմարոսկինավթավազալմաստ, կրաքար, զմրուխտ, քարածուխարծաթտուֆ,  բնական գազփիրուզերկաթբազալտայլումին, օպալ

շինանյութ վառելիք մետաղ    թանկարժեք քար

Մայրենի 11․18․2020

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե: Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաէժան,  խաղացել  են,  էկրանխաղացել  ենք,  էջմիածին,  մանրէ, ամենաերկար, տասներկու, վայրէջք,  տեսել  եք:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ոՈսկեզօծվել,   օվքեր,   որդի,  օդաչու,   տնօրեն,  այսօր,  արջաորս,  օվ,  մեղմօրոր,   քնքշօրեն,  անօգնական:
3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Կար-չկար մի տղա կար նրա անունը Արմեն էր։ Մի օր Արմենը վայրեջք կատարելիս տեսվ մի անտառ, որը ոսկեզօծվել էր և մեղմորեն, քնքուշորեն իջավ այդ ոսկեզօծված անտառ։ Այդ անտառում շատ օկտակար խոտ կար այդ խոտը օգնում էր միանքամից առողջանալ և նաև օվ որ ուտի այդ խոտը կդառնա աանտեսնելի։

Մայրենի 11․17․2020

  • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի 2-րդ մասը (3-4 անգամ ):
  • 2-րդ մաս-ից  դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր: Ես անծանոթ բառեր չունեի։
  • Գտի՛ր այն հատվածները, որտեղ երևում է նուկիմցիների «խելոք» լինելը:

– Էդ ի՞նչ ես ծախում:

– Շաքար:

Շաքա՞ր….Ո՛չ տեսել էին, ո՛չ լսել:

– Ուտելու բա՞ն է,- հարցնում են նրանք:

– Էն էլ ոնց:

– Դե, մի կշեռք տո°ւր:

  • Կարդա այն հատվածը, որտեղ հանելուկներով են խոսում, գտի՛ր այդ հանելուկները:

Վճարում են, առնում, կռթկռթալով ուտում, համը բերաններն է մնում:

Մաթեմատիկա 11․17․2020

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 12×4=48սմ ք․

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 3×3=9 դմ ք․

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36:3=12 12×12=144

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 36:4=9 սմ ք․

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։ 5×4=20 սմ ք․

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 100:4=25դմ ք․

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ 21×4=84   սմ ք.

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ 8×8=64 դմ ք․

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 42:3=14 14×14=196 սմ ք․

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 44:4=11 11×11=121 սմ․ք

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։ 49:7=7 7×4=28 սմ ք․                 

Shoushi

The Shoushi fortress is one of the main attractions of the city. The inner walls of the castle, built in the XVIII century by meliks of Varand, are almost completely preserved.

Հայրեն թարքմանություն

Շուշիի ամրոցը քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է: Գրեթե ամբողջությամբ պահպանված են ամրոցի ներքին պարիսպները, որոնք կառուցվել են XVIII դարում Վարանդի մելիքների կողմից:

Shushi, a city in the Shushi region of the Artsakh Republic, whose administrative center is. Until 1923, during the rule of Tsarist Russia in Persia, it was the political and cultural center of semi-independent Artsakh. Until the 20th century, a significant role in the political, economic and cultural life of Artsakh and the whole South Caucasus. It was destroyed by the Turks in 1920 and the Armenians were evicted. During the Artsakh war, on May 9, 1992, he was liberated by the Armenian armed forces from the units of the newly created armed forces of the Republic of Azerbaijan.

Հայրեն թարքմանություն

Շուշի, քաղաք Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանում, որի վարչական կենտրոնն է: Մինչև 1923 թվականը ՝ Պարսկաստանում ցարական Ռուսաստանի կառավարման տարիներին, դա կիսաանկախ Արցախի քաղաքական և մշակութային կենտրոնն էր: Մինչև 20-րդ դարը ՝ նշանակալի դեր Արցախի և ամբողջ Հարավային Կովկասի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքում: Այն ոչնչացվել է թուրքերի կողմից 1920-ին, իսկ հայերը վտարվել են: Արցախյան պատերազմի ժամանակ ՝ 1992 թվականի մայիսի 9-ին, նա հայկական զինված ուժերի կողմից ազատագրվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նորաստեղծ զինված ուժերի ստորաբաժանումներից: