Մաթեմատիկա, Սեբաստացի օրեր

Խնդիրներ

1․ Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676 թ․ և մահացել 1749 թ․ Քանի՞ տարի է ապրել Մխիթար Սեբաստացին։

Լուծում 1749-1676=73

Պատասխան 73 տարեկան

2․ Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է 1676 թ․ Քանի՞ տարի է անցել նրա ծննդյան օրից։

Լուծում 2020-1676=344

Պատասխան 344 տարի է անցել