Մայրենի 13․11․2020

  1. Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի 1-ին մասը (3-4 անգամ ):
  2. 1-ին մաս-ից  դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Տաքդեղ- սև պղպեղ

3․ Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր բառասկզբում օ և է ունեցող բառերը։

 Օր, է, էս, էլ, էտ, էն, օրհնելով։

Մաթեմատիկա 11․10․2020

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։ Երկիր և չափ

2․Ին՞չ է կետը։ Պատկերացնումեն կլոր կետ, որի մեջ անվերջ մասնիկներ են։

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։ Լատիներեն։

4․ Ին՞չ է հատվածը։ Հատվածը այն է, որ ունի վերջ և սկիզբ

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Ճառագայթը այն է, որը ունի սլիզբ բայց չունի վերջ։

6․ Ին՞չ է ուղիղը։ ՈՒղին այն է, որ չունի ոչ սլիզբ ոչ վերջ։

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։ Ուղիղը չունի սկիզբ և չունի վերջ, ճառագայթը ունի սկիզբ և չունի վերջ իսկ հատավ ունի համ սկիզբ համ վերջ։

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Մի ծայրից մյուս ծայր երկարությունը։

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։ Քանոնով, մետրներով և այլն․․․