Մաթեմատիկա 30․10․2020

Չափման միավորներ։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։

Երկարության չափման միավորներ

 • 1սմ=10մմ
 • 1դմ=10սմ
 • 1մ=100սմ
 • 1մ=10դմ
 • 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ

 • 1կգ=1000գ
 • 1ց=100կգ
 • 1տ=1000կգ
 • 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ

 • 1օր=24ժ
 • 1ժ=60ր
 • 1ր=60վ
 • 1տ=12ամիս
 • 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700 սմ

36դմ=360 սմ

3մ5սմ=305 սմ

 • Արտահայտի՛ր միլիմետրով․

19սմ=190 մմ

8մ=8000 մմ

3սմ7մմ=307 մմ

 • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=38 դմ

7կմ= 70․000

2կմ4մ5դմ=24․005

 • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ= 6000 մ

13կմ20մ=10․020

 • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000մ= 18 կմ

36000մ=36 կմ

 • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ=24․000 կգ

11տ5ց=11․500 կգ

3տ7ց12կգ= 3712 կգ

 • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30 ց

375տ50ց=37․550

 • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ= 7000 գ

12տ=12․000․000 գ

 • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=1000 տ

3000կգ=3 տ

 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ=270 վ

3օր8ժ=80 ժ

3տարի 2ամիս= 38 ամիս

8դար 47տարի= 847 տարի

Մայրենի 26․10․2020

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…» բանաստեղծությունը:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են խաղում

 1. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է, որովհետև աշուն է։

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ, որովհետև աշնան օրերին ամեն ինչ դեղին է։

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են, որովհետև ամեն ինչ դեղին է։

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ, որովհետև աշուն է։

 1. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա:

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ, դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

3․ Գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել-10 տառ, 11 հնչյուն։

տերև– 4 տառ, 5 հնչյուն։

ոսկի– 4 տառ, 5 հնչյույն

ջրվեժ-5 տառ, 5 հնչյուն։

4․ Բանաստեղծությունը գրավոր պատմի՛ր և նկարի՛ր:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է․․․

Ամեն ինչ դարցել է դեղին գույնի։

Դեղին գունի դարձել են ճյուղերը և տերևները։

Դեղին գույն դարցել է բոցը։

Դեղին գույնի դրձել է կրակը և ծուխը։

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը։

ՈՒրախանում են, որ աշունը ելավ է։

Մայրենի 22․10․2020

 1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև- 3 տառ, 4 հնչյուն։

ոզնի- 4 տառ, 5 հնչյուն։

ոհմակ- 5 տառ, 6 հնչյուն։

հրեղեն- 6 տառ, 6 հնչյուն։

երախտամոռ- 9 տառ, 10 հնչյուն։

տերև- 4 տառ, 5 հնչյուն։

հարևան- 6 տառ, 7 հնչյուն։

եղանակ- 6 տառ, 7 հնչյուն։

սեղան- 5 տառ, 5 հնչյուն։

երազ- 4 տառ, 5 հնչյուն։

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), ա-րա-հետ

կածան (2),կա-ծան

հերոս (2), հե-րոս

բերանբաց (3), բե-րան-բաց

արկածային (4), ար-կա-ծա-յին

արդարադատ (4), ար-դա-րա-դար

կարգապահ (3), կար-գա-պահ

հերթական (3), հեր-թա-կան

մատակարարել (5), մա-տակ-ար-ար-ել

ազատասեր (4), ազ-ա-տա-սեր

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև- տերև

ա-րև-մուտք- արևմուտք

ա-րև-կող – արևկող

Տա-թև- Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ- տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին-անձրևային

ա-րե-վոտ-արևոտ

սե-վուկ- սևուկ

 բե-վե-ռա- յին-բեվեռային

 ձե-վա-կան-ձևական

թե-վա-վոր-թևավոր

 ու-ղե-վոր-ուղևոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային մի սրուն օր թևավոր թռչունները չվում էյն տաք երկրներ։ Սկսվել էր աշնանային տերևաթափը։ Սկսել էր արըոտ օրեր քչանալ իսկ սևուկ ու անձրևային օրերը շատանալ։

Մաթեմատիկա 23․10․2020

Հոկտեմբերի 19-23 առաջադրանքների փաթեթ

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6 (6մն.)

             
 487     Ստուգում՝7×6+6=42+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2=

             
 352     Ստուգում՝  
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 6 (1մն.)

             
 437     Ստուգում՝7×6+1=42+1=43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3մն.)

             
 597     Ստուգում՝7×8+3=56+3=59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2 մն․)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=65+2=67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=208(3 մն․)

              
 8354     Ստուգում՝4×208+3=832+3=835 
  800208      
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=

              
 8207     Ստուգում՝117×7+1=819+1=820 
  700117      
 120         
   70         
   50         
   49         
    1         
              

940:13=

              
 94013    Ստուգում՝13×72+4=936+4=940 
  91072       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=

              
 5376     Ստուգում՝6×89+3=534+3=537 
  48089       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=70(4մն.)
 • 601:10=60(1մն.)
 • 760:100=7(60 մն․)
 • 940:100=9 ( 40 մն․)
 • 9701:1000=9(701 մն․)
 • 5604:1000= 5(604 մն․)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311

         Ստուգում՝         
+  45871   58182  
   12311    12311  
   58182    45871  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

         Ստուգում՝         
  78411   +74914  
    3497     3497  
   74914    78411  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x123      9848    
   8       8  123  
 984      18      
           16      
           24     
            24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

 844:4=

         Ստուգում՝        
8444      x211   
 8  211       4   
4         844   
  4               
  4              
   4              
   0              
                  

Վահագն Վիշապաքաղը իրական էր

Հայոց հինավուրց հեթանոսական դիցարանի գլխավոր աստվածներից է Վահագն Վիշապաքաղը: Նրան նվիրված երկու հրաշալի հուշարձաններից մեկը գտնվում է Ավան վարչական շրջանում` մայրաքաղաքի հյուսիս-արևելյան եզրին` Սևան տանող մայրուղու սկզբնամասում:

Վահագն Վիշապաքաղի պաշտամունքը մեզ է հասել շատ վաղ ժամանակներից: Նա ամենասիրված ու տարածված աստվածներից էր, և նրան նվիրված գլխավոր ծիսավայրը, տաճարը կամ մեհյանը գտնվել է Տարոն գավառի Քարքե լեռան վրա: Անգամ քրիստոնեության ընդունումից հետո Հայաստանի շատ վայրերում տևական ժամանակ պահպանվում է նրա պաշտամունքը: Մովսես Խորենացին՝ իր «Հայոց պատմության» մեջ, մեջբերելով մի փոքրիկ պատառիկ Գողթան երգերից, նկարագրում է Վահագնի ծնունդը, որը հայոց վաղ շրջանի բանահյուսության մի անզուգական օրինակ է: Իր «Հայոց պատմության» մեջ Վահագն Վիշապաքաղին է անդրադարձել նաև Ագաթանգեղոսը:

Վահագն Վիշապաքաղի անվան ստուգաբանության, պաշտամունքի և, ընդհանրապես, աստվածության իմաստավորման հարցերով զբաղվել են շատ գիտնականներ: Առաջ են քաշվել բազմաթիվ կարծիքներ ու գիտական վարկածներ: Նա հաճախ բնութագրվում է որպես բարու, կենսատու լույսի, արևի, հուր ու կրակի, շանթ ու որոտի, կայծակի, ուժի ու քաջության, ռազմի ու պատերազմի, հերոսության ու արիության աստվածային մարմնավորող: Սակայն, թե սրանցից որն է եղել ավելի առանձնահատուկ կամ հատկանշական Վահագնի համար, յուրաքանչյուր ուսումնասիրող մեկնաբանել է յուրովի: Վերջին ժամանակներում, կարծես թե, շրջանառվում է այն վարկածը, համաձայն որի Վահագն Վիշապաքաղը եղել է Հայաստանի պետականության ժամանակաշրջանի հեթանոսական կրոնական համակարգում յոթ հիմնական աստվածությունների մեջ երրորդը` Արամազդից ու Անահիտից հետո, պատերազմի, ռազմի ու քաջության, որոտի ու կայծակի աստվածության աստված:

Հուշարձանը տեղադրվել է 1964թ., պատրաստված է կարմրավուն տուֆից, պատվանդանը` բազալտից: Այն հեղինակել է ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ Արա Հարությունյանը, ճարտարապետն է Ռաֆայել Իսրայելյանը: Փոթորկալից ամպերից էլ վեր, աստվածային, հզոր ու առնական Վահագնը շանթահարում է գետնատարած ու ծառս եղած եռագլուխ վիշապին: Հուշարձանի իմաստային և ընդհանրապես գաղափարական արտահայտչաձևը վեհ է ու անմեկնելի: Այն կարծես ձոն է աստվածային գերիշխանության, բարու ու չարի, լույսի ու խավարի հավերժական պայքարին:

Մայրենի 10․07․2020

 1. Կարդա՛ Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունը:

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,

Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

      2.  Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Շաղել նշանակում է բարակ անձրև գալ, հերկել նշանակում է վարել, երան նշանակում է թեթև բարակ քամի։

      3.  Կապույտով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Ձյունի հոմանիշը սառը, ալի հոմանիշը բազմանալ, բոց նշանակում է կրակ, հողմ նշանակում է փոթորիկ։

Մայրենի Ստեփան Զորյանի Փիլոսը

1.Պատմի՛ր Ստեփան Զորյանի «Փիլոսը» հեքիաթը:

Փիլոսը շատ գիժ էր, որովհետև նրան մայրիկը մի բան էր ասում, իսկ նա այդ բանը անում էր այն կենդանու կամ մարդու հետ, ուրի հետ դա հակառակը պեքչեր անել։

2. Նկարի՛ր. ապա խորհո՛ւրդ տուր Փիլոսին:

Փիլոս լսի եթե մայրիկտ աումա ար եր ասեղի հետ ինչի պետքե դու դա կատվի հետ անես այլ դա անես այն ժամանակ երբ նորից ասեղ գտնես։

Руский Язык

Бабушка и её внук Коля сажали огурцы. Коля держал в руках мокрую тряпочку с семенами. Бабушка брала по семечку и опускала в землю.

Вдруг Коля услышал запах свежего огурца.
— Такие маленькие, а уже пахнут огурцами! — удивился мальчик.
— Всегда видно, что из чего получится, — ответила бабушка. — Я вчера крапиву на грядке полола — листики ещё маленькие, но пальцы обожгла. Сердитый вырос бы сорняк.
— А видно, каким я буду, когда вырасту? — спросил Коля.
— Видно, — улыбнулась бабушка. — Ты у меня помощник. Вырастешь и будешь хорошим работником, полезным стране человеком.

Словарь:

 • крапива – եղինջ
 • полоть – քաղհանել
 • сорняк – մոլախոտ

Тема “Парные согласные”:

Парные согласные ([б] — [п], [в] — [ф], [г] — [к], [д] — [ т], [з] — [ с], [ж] — [ш]) на конце слова и в корне слова перед согласными надо проверять. Для этого слово надо изменить так, чтобы после согласного следовал гласный или звуки [р], [л], [м], [н]. Тогда согласный звук хорошо слышен, и ты не ошибёшься.
Например: гриб — грибы, сапог — сапоги, снежки — снежок, ягодка — ягода.
Предлагаю выполнить дополнительные задания и разместить результаты у себя в блоге:Задание 1. Вставь пропущенные буквы и подбери проверочные слова:

 1. Внучка часто просит бабушку рассказать ей сказку.
 2. Что ты сидишь без дела, почитай лучше книгу.
 3. Положи на стол ещё один нож и ещё одну лошку.
 4. Ночью шёл снег, и сейчас на улице скольско.
 5. Сегодня на небе много звёзд.
 6. Это третий или четвёртый эта?
 7. Сюда надо вбить большой гвозд, а то не будет держаться.
 8. Какой у них замечательный фруктовый сад!
 9. Так холодно, настоящий мороз!
 10. Ничего не понимаю, просто загадка какая-то.

Մաթեմատիկա Տնային Առաջադրանքներ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

2509-1598

2509 Ստուգում՝+911   
 1598   1598   
 911   2509   

  10456-5987

10456 Ստուգում՝+4469   
  5987   5987   
 4469  10456   

1456-999

1456 Ստուգում՝+1457   
  999    999   
 1457   1456