Խնդիրներ

Աննան ապրում է բազմահարկ շենքում։ Նրանից վերև կա 8 հարկ, իսկ ներքև՝ 5 հարկ։ Քանի հարկանի է այն շենքը, որտեղ ապրում է Աննան։

8+5+1=14

2 Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։

3

3 Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր ունի Հրաչը։

Նա ունի 6 ընկեր

English

What does she has, she has some ribbon.

What does he has, he has some scissors.

What does she has, she has some glue.

What does she has, she has some paint.

What does he has, he has some string.

What does she has, she has some paper.

What does he has, he has some tape.

What does he has, he has some chalk.

English

He or she has some paper. He or she doesn’t have any glue.

She has same tape, she doesn’t any scissors.

He has some chalk, he doesn’t have any paint.

She has some string, she doesn’t have any ribbon.

He has some paper. he doesn’t have any glue.

Does he have some paper? Yes he does.

Does he have some glue? No he doesn’t.

Does she have some string? Yes she does.

Does she have some ribbon? No she doesn’t.

Does he have some chalk? Yes he does.

Does he have some paint? No he doesn’t.

Does she have some tape? Yes she does.

Does she have some scissors? No she doesn’t.

Самая умная вещь

Жил-был мудрый царь. И было у него три сына.

Однажды царь сказал:

– Дорогие мои сыновья! Видите хранилище? Я мечтал наполнить его самым нужным, что принесло бы счастье моему народу. Кто исполнит мою мечту, станет царём и сядет на трон.

Братья отправились в дорогу. Через три месяца они вернулись.

Старший сын вынул из кармана горсть зерна и сказал:

– Хлебом я заполню это хранилище, дорогой отец! Кто сможет прожить без хлеба? Я не нашёл ничего нужнее, чем хлеб.

Средний сын вынул из кармана горсть земли и сказал:

– Землёю я заполню это хранилище, дорогой отец! Без земли и хлеба нет! Я не нашёл ничего нужнее, чем земля.

Младший сын вынул из кармана свечку, зажёг её и сказал:

– Светом я заполню это хранилище, мудрый отец. Свет самое нужное в мире. Без света земля не даст хлеба. Без света на земле не будет жизни. Свет знания – самая нужная вещь.

– Молодец, мой сын! – обрадовался отец. – Ты должен стать царём, потому что хочешь наполнить своё царство и души людей светом знания. Я отдаю тебе свой трон.

– Да здравствует молодой царь! – радостно воскликнули все.

Самя умная вещь

Я думаю что самнaя умная вещь это вода потому что помогает расти деревьям

Հայրենագիտություն Հայաստան

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշի՛ր ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։ Թուրքիա, Ադրբեջյան, Վրաստան, Իրան։

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։ Արագաքոտն, Կոտայք, Արմավիր, Արարատ։

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։ Երևան և գյումրի։

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։ Ամենամեքը Գեղարքունիք և ամաենափոքր Վայոց Ձոր։

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։ Գեղարքունիքում է։

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։ Արմավիրը։

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։ Երևան դեմերճյոն։

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։ Կոտայք մարզը։

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝ Կոտայք մարզը։

 • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
 • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
 • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք

Ճանապարհ

Կար չկար մի մարդ կար։ Նա առաջին մարդներ աշխարհի վրա մենակ ինքներ և միհա ճանապարհ։ Նա միշտ ուր գնում էր այդ ճանապարհով էր գնում, ուրովհետև այդ ճանապարհը երազանքների ճանապարնհ էր։ Մի անքամ գնաց երազեց, որ բնություն լինի, մյուս անքամ գնաց երազեց որ, ջուր և ուտելիք լինի, հտո նորից գնաց ուզեց, որ կենդանիներ լինեն և մի անգամ էլ գնաց ուզեց, որ ընտանիք ունենա։ Շատ ուրախացավ այդ մարդը բայց նա ասաց․

— Ես էլ չեմ գնա այդ ճանապարհով ի՜նչ որ բան երազելով հիմիկվանից թող ետ ճանապարհ սովորական ճանապարհ լինի։ Նա նորից գնաց այդ ճանապարհով և փորձեց ոչմի բան չերազել և իր մոտ ստացվեց։

Մաթեմատիկա տնային աշխատանք

Սեպտեմբերի 22-25

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 24=20+4=2×10+4×1
 • 267=200+60+7=2×100+6×10+7×1
 • 3254=3000+200+50+4=3×1000+2×100+5×10+4×1
 • 10201=10000+200+1=1×10000+2×100+1×1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 2‧100000+4‧100+5‧1= 200000+400+5=200405
 • 8‧10000+3‧1000+2‧10=80000+3000+20=83020
 • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=400000+30000+2000+700+40+5=432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից 5200
 • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից 400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։

300-ով

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։

3000-ով

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Սեպտեմբերի 22-25

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67=60+7=6×10+7×1
 • 308=300+8=3×100+8×1
 • 4552=4000+500+50+2=4×1000+5×100+5×10+2×1
 • 50305=50000+300+5=5×10000+3×100+5×1

2. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=60000+2000+50+5=62055
 • 4‧100000+3‧100+2‧1=400000+300+2=400302
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=500000+40000+3000+800+70+2=543872
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=100000+40000+2000+600+60+8=142668

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից 7308
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2202
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050

4 Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով։

50000-ով

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։

300-ով

7 Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել 3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր։ Ո՞րն էր այն։

Մայրենի Ճանապարհ

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

սողալ նշանակում է օձի պես գնալ,բուսել նշանակում է բույսը աճեցնել, թեվավոր նշանակում է թեվեր ունեցող, Անհունին նշանակում է հուն չունեցող։

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) : ՈՒղի։

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր: