Հայրենագիտություն Հայաստան

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշի՛ր ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։ Թուրքիա, Ադրբեջյան, Վրաստան, Իրան։

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։ Արագաքոտն, Կոտայք, Արմավիր, Արարատ։

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։ Երևան և գյումրի։

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։ Ամենամեքը Գեղարքունիք և ամաենափոքր Վայոց Ձոր։

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։ Գեղարքունիքում է։

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։ Արմավիրը։

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։ Երևան դեմերճյոն։

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։ Կոտայք մարզը։

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝ Կոտայք մարզը։

  • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
  • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
  • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s