Հայրենագիտություն Հայաստան

1․ Ուրվագծային քարտեզի վրա նշի՛ր ՀՀ մարզերը և մարզկենտրոնները։

2․ Թվարկե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։ Թուրքիա, Ադրբեջյան, Վրաստան, Իրան։

3․ Նայեք քարտեզին և թվարկեք Երևանի հարևան մարզերը։ Արագաքոտն, Կոտայք, Արմավիր, Արարատ։

4․ Որո՞նք են ՀՀ-ի գլխավոր քաղաքները։ Երևան և գյումրի։

5․ Նշել տարածքով ամենամեծ և ամենափոքր մարզերը։ Ամենամեքը Գեղարքունիք և ամաենափոքր Վայոց Ձոր։

6․ Ո՞ր մարզում է գտնվում   Սևանա լիճը։ Գեղարքունիքում է։

7․ Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն։ Արմավիրը։

8․ Որտե՞ղ է գտնվում ձեր բնակավայրը։ Երևան դեմերճյոն։

9․ Ո՞ր մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։ Կոտայք մարզը։

10․ Ո՞ր մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝ Կոտայք մարզը։

  • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
  • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
  • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
  • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք

Կոմիտասյան օրեր

Մայրիկը Արային տվեց 4500 դրամ։ Արան առավ այդ գումարով 3 մատիտ, 4 ռետին, 2 գրիչ և 2 քանոն։ 1 մատիտը 200 դրամ էր, 1 ռետինը 400 դրամ, 1 գրիչը 300 դրամ և 1 քանոնը 500 դրամ։

200×3= 600

400×4=1200

300×2=600

500×2=1000

600+600+1200+1000=3400

4500-3400=1100