Մաթեմատիկա Տնային առաջադրանքներ.

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672

+672  Ստուգում՝12144  
 672      672  
 12144      672  

9182+98

+9182 Ստուգում՝911710 
   98     9182 
 911710       98 

1487+561

+1487 Ստուգում՝19148   
  561   1487   
 19148    561   

89621+3810

+89621 Ստուգում՝8121431
  3810     89621
 8121431      9810

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

240+20=260

 260:2=130

 130-20=110

10400:130=80

 80×110=880

Պտասխան 880

Մաթեմատիկա Դասարանական առաջադրանքներ

Գումարում։ Գումարման ստուգումը հանումով

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Գումարելի+Գումարելի=Գումար
4156+123=4279

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

Օրինակ՝ 4156+123=4279

+4156 Ստուգում՝4279   
  123 .  123   
 4279   4156   

585+585=1170

+ 585 Ստուգում՝1170   
  585    585   
 1170          

82844+7258                                                           

+82844 Ստուգում՝8910912
  7258      7258
 8910912   82844  

4758+645

+4758 Ստուգում՝413913 
  645      645 
 413913   4758   

11111+11684

+11111 Ստուգում՝22795  
 11684   11684  
 22795   11111  

1147+5689

+1147 Ստուգում՝671216 
 5689     5689 
 671216   1147   

47859+16982

+47859 Ստուգում՝513171311
 16982   1698 82
 513171311   47859  

6729+1284

+6729  Ստուգում՝791013 
 1284    1284   
 791013    6729   

2 Հանումով ստուգի՛ր ճիշտ է արդյոք կատարվել գումարումը։

Օրինակ՝ 9999+55=10054

Ստուգում՝10054 
     55 
   9999 

25+7897=7922 սխալ

Ստուգում՝781111 2
    7897
      25

978+167=1145 սխալ

Ստուգում՝1145  
   167  
   978  

3․ Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7 ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24։ Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ։

Լուծում 24-12+7=19

Պատասխան 19

4  Գնացքը երկու օրում անցավ 1255կմ ճանապարհ։ Երկրորդ օրն այն անցավ 25կմ-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ է անցել գնացքը երկրորդ օրը։

1255-25=1230

Պատասխան 1230