Մթեմատիկա 29․04․2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վացունչորս հազար ինն Continue reading “Մթեմատիկա 29․04․2020”