Մաթեմատիկա 14․04.2020

  1. Լրացրո՛ւ.
նախորդը թիվը հաջորդը
99․99 10.000 10․001
30.000 31.000 31․001
50.998 50.999 51.000
42.008 42.009 42.010
19.998 19.999 20.000
10.009 10.010 10.011
11.109 11.110 11.111

Continue reading “Մաթեմատիկա 14․04.2020”