Մաթեմատիկա 20.03.2020

 1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և լրացրո՛ւ պակասող թվերը։
Նախորդող կլոր հարյուրյակը Թիվը Հաջորդող կլոր հարյուրյակը
4600 4696 4700
9800 9874 9900
1200 1239 1300
34400 34467 34500
92100 92152 92200
58700 58729 58800
24700 24713 24800

Continue reading “Մաթեմատիկա 20.03.2020”

Կենդանիների վեճը

Ղազարոս Աղայան

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:

-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել: Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:

-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:- Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարի: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվիցն ազատեց, ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

  1. Դու եթե տիրոչ տեղը լինեիր ինչ կպատասխանեիր:

Ես կպատասխանեի նույն բանը:

Մաթեմատիկա 18.03.2020

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 –քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 – չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 – տասնչորս հազար ինն հարյուր հիսուն

1495 –հազար չորս հարյուր իննսունհինգ Continue reading “Մաթեմատիկա 18.03.2020”

Մաթեմատիկա17.03.2020

 1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։

4560- 6540, 4056

1452- 5421, 1245

7485- 8754, 4578

 

 1. Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են:

Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից:

Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից:

Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից:

Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 10-ից:

 

 1. Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

Ա. Հաշվի՛ր 1500 և 2800 թվերի գումարի և 1400-ի տարբերությունը: 1500+2800-1400=1900

Բ. 2700 և 900 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 4600-ով: 2700-900+4600=6400

Գ. Գտի՛ր 1400 և 900 թվերի տարբերության կրկնապատիկը: 1400-900×2=1000

Դ. Հաշվի՛ր 5400 և 1800 թվերի գումարի և 2200-ի տարբերությունը: 5400+1800-2200=5000

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Պատ՝. 14 անգամ

Բ․Նարեն ուներ 1000 դրամ, նա իր գումարի կեսը տվեց Արփիին, և Արփին ունեցավ 1500 դրամ: Սկզբում Արփին ինչքա՞ն գումար ուներ:

Լուծում 1000×2=5001500-500=1000

Պատ՝ 1000 դրամ

Գ․Դանիելը ուներ 3400 դրամ, նա 400 դրամով մատիտներ գնեց, իսկ 1000 դրամով՝ ջրաներկ: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դանիելի մոտ:

Լուծում 3400-400-1000=2000


Պատ՝ 2000 դրամ

 1. Որոշի՛ր բանջարեղենների թվային արժեքները։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բ. 9, Վ. 3, Լ. 8, Գ. 5, Կ. 7

Մաթեմատիկա 12.03.2020

 1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ քառանիշ թիվը։

4235- 5432

6097-  9760

7129- 9721

 

 1. Հաշվի՛ր:

4589 – 3589 = 1000

4 5 8 9
3 5 8 9
1 0 0 0

 

3986 – 2985 = 1001

3 9 8 6
2 9 8 5
1 0 0 1

 

2340 + 7652 = 9992

2 3 4 0
+
7 6 5 2
9 9 9 2

 

2308 + 3097=5405

2 3 0 8
+
3 0 9 7
5 4 0 5

3480 + 1214 = 4694

7651 – 3240 = 4411

9853 – 3512 = 6341

 1. Կազմի՛ր արտահայտություններ և գտի՛ր՝
 • 250 և 130 թվերի գումարի և 280-ի տարբերությունը: 250+130-280=100
 • 60 և 10 թվերի քանորդի և 9-ի արտադրյալը: 60:10×9=54
 • 50 և 2 թվերի արտադրյալի և 95 թվերի տարբերությունը: 50×2-95=5
 • 42 և 3 թվերի արտադրյալի և 102-ի տարբերությունը: 42×3-102=24
 • 120 և 60 թվերի քանորդի և 39-ի գումարը: 120:60+39=41
 • 100 և 2 թվերի քանորդի և 2-ի արտադրյալը: 100:2×2=100

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Քառակուսու կողմի երկարությունը 64 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում՝ 64×4=256

Պատ. ՝ 56

Բ. Ուղղանկյան երկարությունը 52 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 48 սմ: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝ 52×2+48×2=200
Պատ.՝
200սմ

Գ. Հողամասի երկարությունը 250 մ է, իսկ լայնությունը՝ 400 մ: Քանի՞ մետր ցանկապատ է անհրաժեշտ հողամասը ցանկապատելու համար:

Լուծում՝ 250×2+400×2=1300


Պատ.՝
1300մ

Դ. Եռանկյան մի կողմը 5 սմ է, մյուս կողմը՝ 15 սմ, իսկ երրորդ կողմը՝ երկրորդից 5 սմ-ով կարճ է: Հաշվի՛ր նրա պարագիծը:

Լուծում՝  15-5=10 5+10+15=30


Պատ.՝
30 սմ

Ծիծեռնակին

Աթաբեկ Խնկոյան

 
Դու կապուտակ ծովով արի,
Թեթև, թեթև թևով արի,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան երգով, կանչով արի։

Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։

Սևիկ-մևիկ աչիկ ունես,
Մկրատաձև պոչիկ ունես,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան շնչով, կանչով արի։

Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։

Ծիծեռնակով գարուն կգա,
Առանց ծիծեռ գարուն չկա,
Ծովի փրփուր լանջով արի,
Գարնան շնչով, կանչով արի։

Արի, արի, սիրուն ծիծեռ,
Արի, արի, գարուն դու բեր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Նկարագրի՛ր ծիծեռնակի գալն՝ ըստ բանաստեղծության:

Նա գալիս է ծովի փրփուր լանջերով նա գալիս է գարնան շնչով և կանչով:

 1. Նկարագրի՛ր այս բանաստեղծության ծիծեռնակին: Նա ունի սև աչքեր, մկրատի պես պոչիկ ունի նա:
 2. Ինչպես ես հասկանում.
 • Դու կապուտակ ծովով արի – Դու կապույտ ծովով արի
 • Գարնան շնչով կանչով արի – Գարնան քամով արի
 1. Հորինի՛ր. «Գարուն բերող ծիծեռնակը» Չեմ հասկանում ընկեր Մանուշակ
 2. Ծիծեռնակների մասին կարդա՛ և գրի՛ր 10 փաստ ն/րանց մասին: Կարդացածդ փաստերը որևէ ձևով ներկայացրո՛ւ բլոգումդ:
  1. րանց մասին: Կարդացածդ փաստերը որևէ ձևով ներկայացրո՛ւ բլոգումդ:

  Ծիծեռնակներ (լատ.՝ Hirundidae), ճնճղուկանմանների կարգի թռչունների ընտանիք։ Հայտնի 179, Հայաստանում՝ 5 տեսակ՝ գյուղական ծիծեռնակքաղաքային ծիծեռնակառափնյա ծիծեռնակժայռային ծիծեռնակշիկագոտի ծիծեռնակ։ Ինքնատիպ կառուցվածքով թռչուններ են։ Կտուցը թույլ է, հիմքում լայն, բերանի բացվածքը՝ մեծ, թևերը՝ նեղ, երկար, պոչը՝ մկրատաձև, ոտքերն ու մատները՝ թույլ զարգացած։

  Ծիծեռնակներ (լատ.՝ Hirundidae), ճնճղուկանմանների կարգի թռչունների ընտանիք։ Հայտնի 179, Հայաստանում՝ 5 տեսակ՝ գյուղական ծիծեռնակքաղաքային ծիծեռնակառափնյա ծիծեռնակժայռային ծիծեռնակշիկագոտի ծիծեռնակ։ Ինքնատիպ կառուցվածքով թռչուններ են։ Կտուցը թույլ է, հիմքում լայն, բերանի բացվածքը՝ մեծ, թևերը՝ նեղ, երկար, պոչը՝ մկրատաձև, ոտքերն ու մատները՝ թույլ զարգացած։

  Ծիծեռնակ.pngԲոլոր տեսակի այդպիսի թռչունները ապրում ենԵվրոպայումԱսիայումԱֆրիկայում, ինչպես նաև Հյուսիսային Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում։

Մայրիկս Նման է

Իմ մայրիկը նման է երկար ծաղիկի , որովհետև շատ բարձրահասակ է:

Իմ մայրիկը նաև նման է աշխատասեր մեղուին, որովհետև շատ է սիրում  աշխատել:

Իմ մայրիկը նման է թիթեռնիկին, որովհետև շատ սիրուն է:

Իմ մայրիկը նման է.jpg

Գորգի տակը

Գորգի տակ

Դոնալդ Բիսեթ

Վագրն ու ձին ապրում էին հյուրասենյակի գորգի տակ: Նրանք հին բարեկամներ էին: Նրանց դուր էր գալիս հյուրասենյակում ապրելը, որովհետև նրանք սիրում էին հյուրեր ընդունել:  Այդ տանն էր ապրում նաև մի աղջիկ: Նրա անունը Շեյլա էր: Մի անգամ աղջիկն հարցրեց նրանց.

– Դուք ինչպե՞ս եք տեղավորվում գորգի տակ:
– Շատ հասարակ: Մենք հո իրական չենք, մենք երևակայական ենք,-պատասխանեցին նրանք:
– Ես երևակայական վագր եմ:
– Ես երևակայական ձի եմ:
– Բա քո խոտը ո՞ւր է,-հարցրեց Շեյլան ձիուն:
– Գորգի տակ,-պատասխանեց ձին,-Չէ՞ որ խոտն էլ է երևակայական:
– Քո ոսկորներն էլ են գորգի տակ,-հարցրեց աղջիկը վագրին:
– Ոսկորնե՞րը… Էլ որտե՞ղ լինեն,-պատասխանեց վագրը և շոյեց աղջկան:

Հետո նա մտավ գորգի տակ: Ձին էլ մտավ: Շեյլան մենակ մնաց սենյակում: Նա հանեց թուղթը, մի քանի կտոր շաքար նկարեց և շա՜տ կամաց դրեց գորգի տակ:

Քիչ հետո նա խրթխրթոց լսեց՝ խըրթ-խըրթ-խըրթ…ձին հաճույքով շաքար էր ուտում:   Աղջիկը թղթի կտորի վրա գրեց. «Ի՞նչ են սիրում վագրերը» և գրածը կամա՜ց դրեց գորգի տակ:

Գորգի տակից փսփսացին, քիչ հետո վագրը գլուխը դուրս հանեց և պատասխանեց.

– Խոտով բրդուճ:

Շեյլան չհավատաց ականջներին:

– Այ դու անպետք ձի,-ասաց նա,-խոտով բրդուճ ոչ թե վագրերն են սիրում, այլ՝ ձիերը: Շուտ արա, գնա վագրին հարցրու, թե ինքն ինչ է ուզում:

Ձին պահ մտավ, վագրը դուրս եկավ.

– Ես ձեռքի ժամացույց եմ ուզում,-ասաց նա,- որ իմանամ ժամաը քանի՞սն է:
– Եղավ,-ասաց Շեյլան:

Աղջիկը ձեռքի ժամացույց նկարեց և տվեց Վագրին: Հետո ձիու համար խոտով բրդուճներ նկարեց: Վագրն էլ  մտավ գորգի տակ: Մի՜ քիչ հետո երկուսով կրկին հայտնվեցին:

– Մեծ-մեծ Շնորհակալություն քեզ, Շեյլա,- ասացին նրանք և համբուրեցին աղջկան:
– Մտացեք, թե ձեզ ինչ է պետք և շուտ ասեք,-ասաց Շեյլան: -Թե չէ իմ քնելու ժամանակն է, պիտի գնամ քնեմ:
– Դե՜… մենք հովանոց կուզեինք,-ասացին վագրն ու ձին:
– Հովանո՞ց,-զարմացավ Շեյլան: – Ի՞նչ է, գորգի տակ անձրև է գալի՞ս: Հա՜, հասկացա, դա երևակայական անձրև է:
– Այո, երևակայական,-ասացին նրանք: Աղջիկը նրանց հանար հովանոց նկարեց:
– Շնորհակալություն,-ասացին վագրն ու ձին,- բարի գիշեր:
– Բարի գիշեր,-պատասխանեց Շեյլան և գնաց քնելու: Հետո հանկարծ նրա
գլխում մի միտք ծնվեց.   «Երևի վատ բան է, համարյա վիրավորական, երբ դու նոր, գեղեցիկ հովանոց ունես, իսկ անձրև չի գալիս»: Նա մեծ թղթի վրա անձրև նկարեց,  զգույշ մտավ հյուրասենյակ և անձրևը դրեց գորգի տակ:

Երբ առավոտյան Շեյլին հյուրասենյակ մտավ, հայտնվեց ջրում: Իսկ վագրն ու ձին նստել էին բաց հովանոցի մեջ և լողում էին, ոնց որ նավակի մեջ լինեին:

– Երևի հորդ անձրև եմ նկարել,-մտածեց Շեյլան:

Վաղը չէ մյուս օրը նա կրկին հյուրասենյակ մտավ: Մայրիկն այդ ժամանակ գորգն էր ավլում: Ո՛չ ջուր կար սենյակում, ո՛չ հովանոց, ո՛չ վագր, ո՛չ էլ ձի, ոչ մի բան չէր մնացել: Շեյլան վերցրեց նկարելու տետրը և մուշ-մուշ քնած վագր ու ձի նկարեց: Մայրիկը գնաց: Շեյլան նստել էր վառարանի մոտ և կրակին էր նայում: Հյուրասենյակում լուռ էր, միայն գորգի տակից  խռմփոցի ձայն էր լսվում:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Քո կարծիքով ինչպիսի՞ն էին երևակայական ձին և վագրը:
  Վագրը մանուշակագույն էր, բաց կապույտ գծերով և շատ բարի:
  Իսկ ձին կապույտ ու վարդագույն պոչով և մազերով: Նա էլ էր շատ բարի:

2.  Պատմի՛ր աղջկա մասին:
Ես մտածում եմ, որ աղջիկը սկզբում բարի էր, հետո մի քիչ չարացավ, որովհետև նա անձրև դրեց գորգի տակ:
3.
Ի՞նչ կուզենայիր ունենալ գորգի տակ: Ինչու՞:
Ոչ մի բան:
4. Նկարագր
ի՛ր ձեր հյուրասենյակը:
Այստեղ մեր հեռուստացույցն է, մեր երկու բասկաթոռները, մեր կրիան, մեր ձկները, մեր բազմոցը, մեր վառառանը:
5. Իսկ դու ո
ւ՞մ հետ և որտե՞ղ կուզեիր ապրել: Ես ճիշտն ասաց ոչ մի տեղ չէի ուզի ապրել, մենակ իմ տանը, մենակ իմ ընտանիքի հետ և էլ ոչ մի տեղ:

 1. Կանաչով նշված բարդ բառերի արմատներով նոր բառեր կազմի՛ր:
  Օրինակ՝ լուսամուտ= լույս+մուտ, լուսամփոփ, շքամուտք

Հյուրասենյակ=հյուր +սենյակ- հյուրանոց, խաղասենյակ

Ժամացույց=ժամ+ցույց – ժամանակ, հեռուստացույց,

 1. Դեղին նշված բառերի հականիշ բառերը գրի՛ր:

Օրինակ՝ տակ-վրա

Հին-նոր

Տակ-վրա

Կամաց-ուժեղ

Քիչ-շատ

Հայտնվեցին-կորավ

Առավոտյան-գիշերը

Լուռ-աղմուկ

 1. Նախադասությունը համառոտի՛ր՝ թողնելով ո՞վ, ի՞նչ է անում հարցերին պատասխանող բառերը:

Մայրիկն ավլում է:

Աղջիկը նկարեց:

Նա նկարեց:

 

Մաթեմատիկա 04.03.2020

 1. Օրինաչափությունը նկատի՛ր և ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ։

Ա․ 1, 6, 12, 19, 27

Բ․ 5, 7, 4, 6, 3

Գ․ 3, 5, 9, 15, 23

 1. Թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

2457 = 2000 + 400 + 50 + 7

5674 = 5000+600+70+4

6987 = 6000+900+80+7

1247= 1000+200+40+7

3400 = 3000+400

3250= 3000+200+50

3402= 3000+400+2

1087= 1000+80+7

6004= 6000+4

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

2800։ 700 x (25 + 3  x 25): 40 =10

5600 : 80 + (90 x 30 – 50 x 4) = 2570

50 x 200 – 1000 : (20 x 50 ) = 10000

6000 : (120 : 2 )  + 700 x 70 = 49100

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Գրիչն արժե 30 դրամ, մատիտը գրիչից 15 դրամով թանկ է: Ռետինն արժե այնքան, որքան գրիչը, իսկ սրիչը  ռետինից 20 դրամով թանկ է: Որքա՞ն գումար է հարկավոր 2 սրիչ գնելու համար:

Լուծում  30+20=50 50×2=100

Պատ.՝ 100 դրամ

 

Բ. Լեոն ունի 60 դրամ, Հովհաննեսը Լեոից  40 դրամով  պակաս  գումար ունի, իսկ Խաչատուրը Հովհաննե

սից 2 անգամ ավել գումար ունի: Լեոն ու Խաչատուրը միասին որքա՞ն գումար ունեն:

Լուծում 60-40=20 20×2=40 60+40=100

Պատ.՝ 100 դրամ

Գ. Երրորդ դասարանի Դավիթը դպրոցի պարտիզպանին օգնեց էտել ծառերը։ Ծառի բարձր ճյուղերին հասնելու համար նա կանգենց 13 սանդուղք ունեցող աստիճանի մեջտեղի սանդուղքին։ Ո՞րերոդ սանդուղքին կանգնեց Դավիթը։

Լուծում   13-1=12 12:2=6 6+1=7

Պատ.՝ 7