Մաթեմատիկա 03.03.2020

  1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210  = 800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90 = 900

450 – 70 – 50 = 330

370 – 90 – 170 = 110

630 – 180 – 130 = 320

  1. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա․ 4015, 4105, 4150, 4501, 4510

Բ․5067, 5076, 5607, 5670, 5706, 5760

  1. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից:Պատասխան՝ 4-րդ կտորը

 

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
 1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը
Կարկանդակ 5 0 դրամ 100 150 200
Փքաբլիթ 100  դրամ 200 300 400
Թխվածքաբլիթ 200 դրամ 400 600 800
Պիցցա 150 դրամ 300 450 600
Հալվա 30 դրամ 60 90 120

 

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։ 100+50=150

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։ 150×5+30×2=810

Գ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք  կտոր հալվա գնելու համար։ 200×2+30×3=490