Հսկան

Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադը նորից կարդա՛:
Քո պատկերացմամբ նկարի՛ր բալլադը:
Բալլադը արձակի վերածի՛ր (պատմելով գրի՛ր բլոգումդ 3-5 նախադասությամբ):

Մի իշխան կար շատ հզոր, ուներ բազմաթիվ  կենդանիներ ու զինվորներ  անթիվ։ Ոչ ոք չէր համարձակվում նրա վրան ձեռք բարձրացնել։ Կար նաև մի հսկա ով ուներ բարի մայր։

Բլոգումդ բնութագրի՛ր հսկային  և իշխանին: 

Չնայած, որ հսկան մեծ էր, նա բարի էր, նա չսպանեց մարդկանց։ Իշխանը մարդուկ էր, հսկայի համար փոքր էր։ Իշխանը իրեն խելոք չէր պահում, նա հարձակվեց հսկայի վրա, իր ընկերների հետ բարձրացան մեկը ականջին, մեկը քթին, իսկ մյուսը մեջքին։


Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

— Ամա՜ն, որդի, վա՜յ ինձ, ասավ.
Ի՞նչ ես անում էդ խեղճերին,

Բա չե ՞ս տեսնում, թե քո ձեռին
Ոնց են դողում: Ասենք մեծ ես,
Մի՞թե պիտի փոքրին տանջես:
Մեծ թե փոքըր, ինչ էլ լինի,
Ամեն ապրող շունչ կենդանի,

Որ ծընվել է արևի տակ,
Էս աշխարհքում միատեսակ,
Մինը պակաս, մյուսը ավել,
Ողջ էլ գիտեն խընդալ, ցավել,
Չըպարծենա երբեք ոչ ոք,

Թե ինքն անհաղթ մի բան է ջոկ.
Միշտ ուժեղից ուժեղը կա,
Իսկ ամենից ուժեղը՝ մահ…
Բա՛ց թող, որդիս,
Բա՛ց թող՝ գընան,

Ապրեն ազատ
Ուր կամենան:

London

London is a famous and historic city. It is the capital of England in the United Kingdom. The city is quite popular for international tourism because London is home to one of the oldest-standing monarchies in the western hemisphere. Rita and Joanne recently traveled to London. They were very excited for their trip because this was their first journey overseas from the United States.

Continue reading “London”