Դասարանում 24․02․2022

134․

Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիօրդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ։

135․

Վերջ, ողջ, նակարիչ, չղջիկ, վայրեջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղ։

142.

Թոռնիլն արագ թռավ տատի գիրկ։

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։

Հորդ անձրևը կտրվելու միտք չուներ։

Հորթ տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։

143.

Որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա։

Որդերի մատճառով ձկնորսությոն չգանցի։

Շատ հաջող ավարտ ուսեցավ մեր ձեռնարկը։

Հաչող շունը կծան չի լինում։

Երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել։

Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել են այսօր։