Դասարանում

185․

Կատուն մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Նռանեն նվնվում էր․ երևի նեղացրել էին։

Եվան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Գնդակը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Կատուն ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Թոռնիկը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186․

Սիրամարգ, երեխա, կանայք։

187․

Ա-Եզակի

Բ-Հոգնակի

188․

Ա-սար, հար, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան։

Բ-սսարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։