Մայրենի 29․11․2021-ի տնային

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Պարզ.

Քաղաք, աստիճան, վեզիր, շահ, մարդ, խոնարհ, գլուխ, մեծ, իշխան, մայթ:

Բաղադրյալ.

Անվրդովություն — բաղադրյալ ( պարզ ածանցավոր), փոխարքա — բաղադրյալ ( բարդ ), քաղաքապետ — բաղադրյալ (բարդ), նահանգապետ բաղադրյալ (բարդ), անպատկառ- ( պարզ ածանցավոր), իշխան ( պարզ ածանցավոր ), ցնցոտի — ( պարզ ածանցավոր ), առաջնորդ — ( պարզ ածանցավոր ),

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ