Դասարանում 22․11․2021

Առ․ 73

1․ Մատի վրա խաղացնել-շփոթեցնել, մոլորեցնել

2․ Սիրտը դող ընկնել-վախենալ,

3․ Մազեր բիզ-բիզ կանգնել-զարմանալ

4․Մի մատ երեխեա-շատ փոքր երեխա

5․ Ձեռ ու ոտից ընկած-հոգնած, թույլ, տկար

Առ․ 75

1․ Սիրտ տալ-մխիթարել

2․ Հոգին Առնել-մահանալ

3․ Գլուխ կորցնել-շփոթվել