Ճամբորդություն դեպի Կոտայք․

Մենք ճամբորդել եինք ամսի 10-ին։ Այն տեղ մենք գնացել եինք Ընկեր հասմիկի, Ընկեր Հեղինեյի և Ընկեր Ռիմայի հետ։ Սկզբից մենք գնացինք եկեղեցի տեր հայրի հետ աղոթեցինք և երգեցինք հոգևոր երգեր։

Հետո մենք նկարվեցինք հաց կերանք և շարժվեցինք առաջ։

Մենք գնացինք կոտայք գյուղի տաճարը կրկին երգեցինք պարեցինք և տեսնք մի քարանձավ մի քիչ իջանք և տեսնք, որ հետոարդեն շատ խորներ և բարցրացանք հետ Համել իմ հայրիկը ասել էր, երբ մենք այն տեղ գնացել էինքվերեվի քարերը շատ հինէին և կարողա ընկնեին։

Մենք տեսանք շատ սիրուն տեսարան նկարը ներքևում։

Հետո մենք գնացինք մեկ ուրիշ եկեղեցի և ման եկանք նրա շուրջը։ Մեկ խումբ ես այդ խմբի մեջ չէյ նրանք գնացին հարցազրույց վերցնել բնակիչներից։ Հետո մենք գնացին երթուղային և արդեն դպրոց։

Մայրենի 12․11․2021

2.Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթը: Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր:

Անհասկանալի բառեր

Փափագ — ցանկություն, հրահան — երկաթ, աբեթ — փոշի, ահագնություն — վիթխարիություն:

Մայրենի 11․11․2021

  • Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
  • Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները: Բոսոր- մուգ կարմիր Պարիկ-փերի Դալկահար-գունատ Խորհել- մտածել Ստրուկ-ծառա
  • «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:Խոսքը ազատության մասին է, Առանց ազատոջթյունկյանքը գին չունի։
  • Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են): Պարիկ, աղբյուրի ոգի, նազելի ոգի, լուսեղեն ոգի։
  •  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ): Ազատություն։
  • Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալկահար-դալկ+ա+հար-ածանցավոր

թանկագին-թանկ+ա+գին-բարդ բա

անպատճառ-ան+պատճառ-ածանցավոր

խնդագին-խնդ+ա+գին-բարդ բառ

լուսեղեն-լուս+եղեն-ածանցավոր

նազելի-նազ+ելի-ածանցավոր