Դասարանական աշխատանք 29.09.2021թ․

Հարևան-6 տառ, 7 հնչյուն

Սևան-4 տառ, 5 հնչյուն

ոզնի-4 տառ, 5 հնչյուն

եղանակ-6 տառ, 7 հնչյուն

տերևաթափ-8 տառ, 9 հնչյուն

ոհմակ-5 տառ, 6 հնչյուն

անօթևան-7 տառ, 8 հնչյուն

ելակ-4 տառ, 5 հնչյուն

ամենաերկար-10 տառ, 11 հնչյուն

Երևան-5 տառ, 7 հնչյուն

որոնել-6 տառ, 7 հնչյուն

ճանապարհ-7տառ, 6 հնչյուն

եղևնի-5 տառ, 7 հնչյուն

ողնաշար-7 տառ, 8 հնչյուն

արև-3 տառ, 4 հնչյուն

երեք-4 տառ, 5 հնչյուն

երկու-4 տառ, 5 հնչյուն