2021-2022 ուստարվա մեկնարկը

Անուն Ազգանուն, դասարան- Արփի Խալաթյան 5-1 դր
Ընտրությամբ խումբ-
Թատրոն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-
Չենք օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/-
Միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքն
-Ֆլեյտա, Սոլֆեջո, Մաթեմատիկա