Մաթեմատիկա 23․10․2020

Հոկտեմբերի 19-23 առաջադրանքների փաթեթ

Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6 (6մն.)

             
 487     Ստուգում՝7×6+6=42+6=48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2=

             
 352     Ստուգում՝  
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 6 (1մն.)

             
 437     Ստուգում՝7×6+1=42+1=43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=8(3մն.)

             
 597     Ստուգում՝7×8+3=56+3=59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=5(2 մն․)

             
 6713    Ստուգում՝13×5+2=65+2=67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=208(3 մն․)

              
 8354     Ստուգում՝4×208+3=832+3=835 
  800208      
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=

              
 8207     Ստուգում՝117×7+1=819+1=820 
  700117      
 120         
   70         
   50         
   49         
    1         
              

940:13=

              
 94013    Ստուգում՝13×72+4=936+4=940 
  91072       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=

              
 5376     Ստուգում՝6×89+3=534+3=537 
  48089       
 57         
   54         
    3         
              

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

  • 905:10=90(5մն.)
  • 560:100=5(60մն.)
  • 8701:1000=8(701մն.)
  • 704:10=70(4մն.)
  • 601:10=60(1մն.)
  • 760:100=7(60 մն․)
  • 940:100=9 ( 40 մն․)
  • 9701:1000=9(701 մն․)
  • 5604:1000= 5(604 մն․)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311

         Ստուգում՝         
+  45871   58182  
   12311    12311  
   58182    45871  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

         Ստուգում՝         
  78411   +74914  
    3497     3497  
   74914    78411  
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x123      9848    
   8       8  123  
 984      18      
           16      
           24     
            24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

 844:4=

         Ստուգում՝        
8444      x211   
 8  211       4   
4         844   
  4               
  4              
   4              
   0              
                  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s