Բնագիտություն. Տնային առաջադրանք. Օքսիդները

Տնային առաջադրանք

Պատասխանել հարցերին

1 Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ: Ածուխը, ֆոսֆորը, երկաթը, ծծումբը, ջրածինը:

2 Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան: Թթվածնի և այլ նյութերի միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիաները կոչվում են օքսիդացման ռեակցիաներ:

3 Ի՞նչ կիրառություն ունեն ձեզ ծանոթ օքսիդները: Ջուր, շաքարավազ: