Իմ անվան պատմությունը…

Արփի անվան բացատրությունը

 

Արփի անունը առաջացել է հայերեն արփի՝ արև բառից: 

Արփի անունը նորաստեղծ հնչեղ անուն է, Արփինե անվան փաղաքշական ձևերից է, որը այժմ հանդիպում ենք որպես առանձին անուն։