«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Չորրորդ դասարան, ավարտական թեստ 2

1․ Պատ 2-րդ

2․ Պատ 2-րդ

3․ Պատ 1-ին

4․ Պատ 4-րդ

5․ Պատ 2-րդ

6․ Պատ 4-րդ

7․ Պատ 2-րդ

8․ Պատ 3-րդ

9․ Պատ 3-րդ

10․ Պատ 3-րդ

11․ Պատ 29

12․ Պատ 300

13․ Պատ 21

14․ Պատ 64

15․ Պատ 8

16․ Պատ 3000-400=2600, 2600:2=1300, Աշոտը ոնի 1300 դրամ

17․Պատ 606։3=202, 202-1=201, 202+1=203, 201+202+203=606