Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

Սեպտեմբերի 22-25

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67=60+7=6×10+7×1
 • 308=300+8=3×100+8×1
 • 4552=4000+500+50+2=4×1000+5×100+5×10+2×1
 • 50305=50000+300+5=5×10000+3×100+5×1

2. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=60000+2000+50+5=62055
 • 4‧100000+3‧100+2‧1=400000+300+2=400302
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=500000+40000+3000+800+70+2=543872
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=100000+40000+2000+600+60+8=142668

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից 7308
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2202
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050

4 Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով։

50000-ով

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։

300-ով

7 Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել 3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր։ Ո՞րն էր այն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s