Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը։ Հարթավյրեր և լեռներ

Տեքստ

Հարցեր և Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ ուժերի ազդեցությամբ է ձևավորվում Երկրի մակերևույթը: Երկրի մակերևույթը ձևեր է ստանում արտաքին և ներքին ուժերի ազդեցությամբ։
2.Որո՞նք են Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Ի՞նչ է հարթա­վայրը: Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերն են լեռները և հարթավայրերը հարթավայրը թույլ և հարթ վայրն է
3.Ի՞նչ են ցույց տալիս բացարձակ և հարաբերական բարձրություն­ները:Ցամաքի վրա որևէ կետի բարձրությունը ծովի մակարդակից կոչվում է բացարձակ բարձրություն
երկու կետերի բաձարձակ կետերի բարձրությունների տարբերությունը կոչվում է հարաբերական բարձրություն։ 

4.Հարթավայրերն ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լինում։ Հարթավայրերը կարող են առաջանալ, լեռների քայքայումի պատճառով, ծովերի հատակի բարձրության պատճառով, հրաբխի ժայթքումների պատճառով և գետերի ջրաբերուկների կուտակման պատճառով։
5.Հարթավայրերն ըստ բացարձակ բարձրության ի՞նչ տեսակների են լինում: Հարթավայրերն ըստ բացարձակ բարձրության լինում են դաշտավայրեր, բարձրավայրեր, սարահարթեր և ցածրավայրեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s