Առաջադրանք 96

Աստղիկ, արկղիկ, թիթեռնիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խոզուկ, գառնուկ, հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուիկ, որդնյակ, տաքուկ, հարսիկ։

Առաջադրանք 97

Շապիկ-պարզ բառ, մկնիկ-մուկ+իկ, զատիկ-պարզ բառ, ծաղիկ-պարզ բառ, մայրնի-մայր+իկ, աղջիկ-պարզ բառ, շնիկ-շուն+իկ, փիսիկ-փիսո+իկ, գեղեցիկ-պարզ բառ, կապիկ-պարզ բառ, փոքրիկ-փոքր+իկ, սիրունիկ-սիրուն+իկ, կողիկ-պարզ բառ, թիթեռնիկ-թիթեռ+իկ, ծիտիկ-ծոիտ+իկ, քթիկ-քիթ+իկ, տոտիկ-տոտ+իկ, մատիկ-մատ+իկ, գնդակ-պարզ բառ, գետակ-գետ+ակ, վանդակ-պարզ բառ, ելակ-պարզ բառ, կատակ-պարզ բառ, նապաստակ-պարզ բառ, առվակ-առու+ակ, զավակ-պարզ բառ, բակ-պարզ բառ, գուշակ-պարզ բառ, որդյակ-որդի+ակ, դղիյակ-պարզ բառ, կտակ-պարզ բառ, պատանյակ-պատայն+ակ,