Աշնանային վազքի մարաթոն

This image has an empty alt attribute; its file name is img_54961.jpg

Ես աշնանային մարաթոնում վազել եմ իմ ընտանիքի հետ: Ես վազել եմ մեկ կմ. քույրս վազել է հինգ կմ. իսկ հայրիկը վազել է քսանմեկ կմ. և այսպես մենք ամբողջ ընտանիքով ենք վազել: