Մայրենի 17․03․2021, Մոծակն ու մրջյունը

  1. Պատմի՛ր Հովհաննես Թումանյանի «Մոծակն ու մրջյունը» առակը։ 
  2. Ո՞րն է առակի հիմնական ասելիքը: Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ առակը: Որ նախևառաջ պետք է աշխատել նոր հանգստանալ։
  3. Գրի՛ր գիժ, ժիր, շեն, թշվառ, թուխ,  ամբար, սուգ անել, պաղել, դալկանալ բառերի հոմանիշները: գիժ խելքը կորցրած

ժիր-աշխույժ

շեն-մարդաբնակ

թշվառ-ողորմելի

թուխ-մուգ

  ամբար-շտեմարան

սուգ անել-լացել

պաղել-սառչե

դալկանալ-դժգունել

4. Գրի՛ր  ժիր, սուսիկ-փուսիկ, աշխույժ, ծույլ, լիքը, ուրախ, առողջ բառրի հականիշները:

ժիր-ծույլ

սուսիկ-փուսիկ-աղմկաոտ

աշխույժ-ալարկոտ

ծույլ-աշխատասեր

լիքը-քիչ

ուրախ-տխուր

առողջ-հիվանդ

5. Առակից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞)։

Գոյականներ-մրջյուն,մոծակ, քամի, կին, գարուն, դուռ, պահապան, ոտներ, աշխարհ, սուգ

Ածականներ- գիժ, սուսիկ-փուսիկ, թշվառ, տաքուկ, թուխ-թուխ, հաստագլուխ, պայծառ, տաք, լիքը, ճահճոտ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s