Մաթեմատիկա 07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654․187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485․950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինն հարյուր հիսուն

475․100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր Continue reading “Մաթեմատիկա 07.05.2020”