ԵՍ ԻՄ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ

Ես իմ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ նվիրում եմ մաքրություն, կանաչություն, ծաղկություն, բարի ուսուցիչներ, խելոք երեխաներ, որ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները խելացի լինեն, ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները շատ կարդան, հետաքրքիր բաներ անեն և խաղան: