Իմ երազանքների տունը

Ես կուզենայի, որ իմ տունը ծաղկե լիներ: Աթոռները ծաղկած ծառեր, հեռուստացույցը՝  արևածաղիկներից, մահճակալը նոր ծլած խոտից, բազմոցը՝ մանուշակից, սեղանը՝ վարդից: