ԵՍ ԻՄ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ

Ես իմ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ նվիրում եմ մաքրություն, կանաչություն, ծաղկություն, բարի ուսուցիչներ, խելոք երեխաներ, որ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները խելացի լինեն, ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները շատ կարդան, հետաքրքիր բաներ անեն և խաղան:

Ինչո՞ւ եմ սիրում կրթահամալիրը

Ես սիրում եմ կրթահամալիրը, որովհետև այնտեղ շատ բարի ուսուցիչներ են, այնտեղ լող և հեծանիվ կա, այնտեղ մի քանի դպրոց կա և այնտեղ ճանբար կա:

Ի՞նչով է տարբերվում մեր դպրոցը մյուս դպրոցներից: Մեր դպրոցը մյուս դպրոցներից նրանով է տարբերվում, որ մենք այնտեղ ճափորդությունների ենք գնում, կավով ենք զբաղվում, միջավայրն ենք խնամում և համակարգչով ենք աշխատում: