Մայրենի 13․11․2020

  1. Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Նուկիմ քաղաքի խելոքները» հեքիաթի 1-ին մասը (3-4 անգամ ):
  2. 1-ին մաս-ից  դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Տաքդեղ- սև պղպեղ

3․ Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր բառասկզբում օ և է ունեցող բառերը։

 Օր, է, էս, էլ, էտ, էն, օրհնելով։

Մայրենի 26․10․2020

Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի «Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է…» բանաստեղծությունը:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է,

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ,

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են,

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը

Աշնան քամուն են ծափահարում:

Քամին է այս ծով գանձերի տերը,

Այս ոսկու տերը՝ մեծահարուստ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ինչպե՞ս ես հասկանում հետևյալ պատկերը.

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են ծափահարում:

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը Աշնան քամուն են խաղում

  1. Ո՞ր պատկերն է քեզ ավելի շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է, որովհետև աշուն է։

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ, որովհետև աշնան օրերին ամեն ինչ դեղին է։

Ուր որ նայում ես, դեղին բոցեր են, որովհետև ամեն ինչ դեղին է։

Դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ, որովհետև աշուն է։

  1. Ինչո՞վ է աչքի ընկնում բանաստեղծությունը՝ գույնո՞վ, ձայնո՞վ, թե՞ շարժումով: Դո՛ւրս գրիր այն տողերը, որտեղ “գույն” կա:

Ոսկի են թվում տերև ու ճյուղ, դեղին հրդեհ է և դեղին ծուխ:

3․ Գրի՛ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Ոսկեզօծվել-10 տառ, 11 հնչյուն։

տերև– 4 տառ, 5 հնչյուն։

ոսկի– 4 տառ, 5 հնչյույն

ջրվեժ-5 տառ, 5 հնչյուն։

4․ Բանաստեղծությունը գրավոր պատմի՛ր և նկարի՛ր:

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է․․․

Ամեն ինչ դարցել է դեղին գույնի։

Դեղին գունի դարձել են ճյուղերը և տերևները։

Դեղին գույն դարցել է բոցը։

Դեղին գույնի դրձել է կրակը և ծուխը։

Ջրվեժը, առուն, ծառը, ծտերը։

ՈՒրախանում են, որ աշունը ելավ է։

Մայրենի 22․10․2020

 1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև- 3 տառ, 4 հնչյուն։

ոզնի- 4 տառ, 5 հնչյուն։

ոհմակ- 5 տառ, 6 հնչյուն։

հրեղեն- 6 տառ, 6 հնչյուն։

երախտամոռ- 9 տառ, 10 հնչյուն։

տերև- 4 տառ, 5 հնչյուն։

հարևան- 6 տառ, 7 հնչյուն։

եղանակ- 6 տառ, 7 հնչյուն։

սեղան- 5 տառ, 5 հնչյուն։

երազ- 4 տառ, 5 հնչյուն։

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), ա-րա-հետ

կածան (2),կա-ծան

հերոս (2), հե-րոս

բերանբաց (3), բե-րան-բաց

արկածային (4), ար-կա-ծա-յին

արդարադատ (4), ար-դա-րա-դար

կարգապահ (3), կար-գա-պահ

հերթական (3), հեր-թա-կան

մատակարարել (5), մա-տակ-ար-ար-ել

ազատասեր (4), ազ-ա-տա-սեր

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև- տերև

ա-րև-մուտք- արևմուտք

ա-րև-կող – արևկող

Տա-թև- Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ- տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին-անձրևային

ա-րե-վոտ-արևոտ

սե-վուկ- սևուկ

 բե-վե-ռա- յին-բեվեռային

 ձե-վա-կան-ձևական

թե-վա-վոր-թևավոր

 ու-ղե-վոր-ուղևոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային մի սրուն օր թևավոր թռչունները չվում էյն տաք երկրներ։ Սկսվել էր աշնանային տերևաթափը։ Սկսել էր արըոտ օրեր քչանալ իսկ սևուկ ու անձրևային օրերը շատանալ։

Ճանապարհ

Կար չկար մի մարդ կար։ Նա առաջին մարդներ աշխարհի վրա մենակ ինքներ և միհա ճանապարհ։ Նա միշտ ուր գնում էր այդ ճանապարհով էր գնում, ուրովհետև այդ ճանապարհը երազանքների ճանապարնհ էր։ Մի անքամ գնաց երազեց, որ բնություն լինի, մյուս անքամ գնաց երազեց որ, ջուր և ուտելիք լինի, հտո նորից գնաց ուզեց, որ կենդանիներ լինեն և մի անգամ էլ գնաց ուզեց, որ ընտանիք ունենա։ Շատ ուրախացավ այդ մարդը բայց նա ասաց․

— Ես էլ չեմ գնա այդ ճանապարհով ի՜նչ որ բան երազելով հիմիկվանից թող ետ ճանապարհ սովորական ճանապարհ լինի։ Նա նորից գնաց այդ ճանապարհով և փորձեց ոչմի բան չերազել և իր մոտ ստացվեց։

Մայրենի Ճանապարհ

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

սողալ նշանակում է օձի պես գնալ,բուսել նշանակում է բույսը աճեցնել, թեվավոր նշանակում է թեվեր ունեցող, Անհունին նշանակում է հուն չունեցող։

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) : ՈՒղի։

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր:

Իմ ուսումնական ամառը

Այս ամառ մենք քաղաքում չեինք մենք կարբի գյուղում էինք։ Մենք այն տեղ շատ հետաքրքիր բաներ ենք արել օրինակ մենք լողավազան եինք մտել, հեծանիվ ենք քշել, բույս ենք ջրել, փոքր շունիկի հետ ենք խաղացել և լիքը որիշ բաներր ենք արել։

Մայրենի Մանչուկն ու Կարլսոնը

  • Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ արտահայտությունը: Ինձ դուր եկավ այն հատվածը, որ Մանչուկը ստացավ շնիկին։
  • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց: Մայրիկը երևի շատ սիրուն է հոքատար, Հայրիկը շատ բարի է և ակնոցներով։
  • Գրի՛ր կարծիքդ այս գրքի մասին: Այս գիրքը շատ հետաքրքիր է։
  • Պատմի՛ր քո ծննդյան օրերից մեկի մասին, որը, կարծում ես, ամենագեղեցիկն է եղել: Իմ 9 տարին։
  • Ո՞րն է մինչ այժմ ստացածդ ամենագեղեցիկ նվերը և ի՞նչ կցանկանայիր ստանալ գալիք ծննդյանդ տոնին: Իմ ամենա սիրելի նվերը հեռախոսն էր և ես կցանկանայստանալ ինչվոր գիրք։