Մայրենի. Տնային առաջադրանք 30.09.22

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ընդհանուր, ընթացք, ժողովուրդ,  որդի, օթևան, բերդաքաղաք,

գաղթական, , շփոթվել, շքերթ, որդ(ճիճու), որդ (խաղողի թուփ), սփրթնել,  արթնանալ, խաղաթուղթ, խենթանալ, ծաղկազարդ,հարթավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

.երգ, էակ, ամենաէական, բարեկամ, էներգիա, վրաերթ, երես, էիր, էջահամար, որևէ, մանրէ, էինք, վերելք, գետեզր ,կիսաեփ, լայնէկրան ,վայրէջք, երանգ, եզր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բոլոր, որոշակի, ողկույզ, ամենօրյա, երրորդ, ողջ, հանրօգուտ, ոսկեզօծ, վեհորեն,օրեցօր,մեղմորեն, օգտակար, օրինակելի, նրբաոճ, բարձրորակ, մեղմօրոր, անօդ, կեսօր, ոսկեօղ,վատորակ, ոսկի, օդաչու, որակ, արագորեն, օրացույց, օդապարիկ,անորեն,ամանոր, որոշում:

Մայրենի 27.09.22

1 Ընտրել ռուսերեն երեք դարձվածք , և թարգմանել մայրենի լեզվով։

Мастер на все руки-ամեն ինչ կարողանում է անել:

Рукой подать-շատ մոտ

Водить за нос-խաբել

2. Մխիթր Գոշ, ԴԵՂՁԸ ԵՎ ՍԵՐԿԵՎԻԼԸ, լրացնել բաց թողնված տառերը։

Ատյանում մեկ անգամ դեղձը հանգիմանել սկսեց սերկևիլին, ասելով։

– Տեսքով դեղին ես ու մարդկանց համար դժվարուտելի։ Իսկ ես բարետես եմ ու դյուրաճաշակ։

Եվ նա ասում է.

– Կեղծավոր ես ամենքին և մարդկանց խաբող, ճաշակելիս քաղցր ես երևում, բայց մտնելով որովայն, շատ վնասներ ես գործում։ Իսկ ես դեղին եմ, քանի որ տեսա․կցության գնալով և հիվանդությունը վերացնելով, ցավակից եմ դառնում հիվանդներին, և ոչ թե քեզ պես մերժված եմ նրանցից։

Պարզ է միտքը առակիս, կեղծավորները միշտ ճշմարիտներին հանդիմանում են իբրև վարքով կոպիտների, և ներկայացնում իրենց քաղցրաբարո և վշտակից։ Սակայն ճշմարիտ խոսքերը մարդկանց դեղ են, թեև առաջին հայացքից հակառակ են երևում և ցավակցելով նրանց՝ վերացնում են հիվանդությունները:

Մայրենի.Տնային առաջադրանք 26.09.22

Սիրելի սովորեղներ, սկսում ենք ուսումնասիրել մայրենի լեզվի մի նոր բաժին, այն է ՝ դարձվածքներ։

Այսպիոսով, կան այնպիսի բառակապակցություններ, որոնցում բառերն իրենց ուղիղ իմաստներով չեն հասկացվում, այլ փոխաբերական իմաստ են արտահայտում։Այսպիսի բառակապակցությունները կոչվում են դարձվածքներ։

օրինակ՝ Գլուխ կոտրել-ը դարձվածք է և նշանակում է << մի բանի համար չարչարվել, ճիգ գործադրել>>։

1․ Գրել տասը դարձվածք։

Սրտը կանգնել

ուժ տալ

կայծ թռցնել

ցախավելին ուժ տալ

փայտի գլուխ

փակ լեզու

տաք գլուխ

մազ դառնալ

մահը գրկել

ճակատ տալ

2. Լրացնել բաց թողնված տառերը։

lՆոյեմբերի վերջն էր, գրեթե ձմեռ: Տեղացող անձրևներից ու քամուց ծառերը համարյա մերկացել էին: Ողջայգին լցվել էր ոսկեզօծ տերևներով: Վարդի թուփն էր միայն կանա՜չ-կանա՜չ: Նրա վրա դեռ հեռվից կարմրին էին տալիս երկու մեծ, կիսաբաց կոկոն:

Վարդենին կոմքի մասրենուն նայում էր վերևից: Մասրենին ցցել էր սուր-սուր փշերը, որպեսզի քամուց պաշտպանի իր մի քանի դեղնած տերևները:

– Տեսնու՞մ ես՝ ես միշտ դալար եմ, միշտ կանաչ, ձմռանն անդ

ամ ուրախացնում եմ մարդկանց իմ տեսքով ու վարդերով, իսկ դու չոր ճուղերդ ես արդեն թափահարում քամուց,- ասաց վարդենին մասրենուն:

Մասրենին տխուր քմծիծաղով նայեց վարդենուն վարից վեր.

– Դու մոռացել ես, որ ցրտադիմացկուն դարձար ինձ վրա պատվաստվելու շնորհիվ:

Մայրենի. Տնային առաջադրանք 20.09.22

1.Ընկերական քննարկում ՝ Ինչպես են անցնում իմ մայրենիիի դասերը, ին՞չ կավելացնեի կամ ի՞նչ կփոխեի ․․․

2.Գրել հոմանիշներով հարուստ նախադասություններ (հինգ հատ)

Քամին աստիճանաբար վերածվեց հողմի:

Երկարատև հանդիպումը շատ երկարեց:

Երբ, որ նայում ես բարցր շենքին հերվից փոքր է թվում, բայց երբ մոտենում ես տեսնում են, որ այն շատ վեր է գտնվում:

Իմ ընկերները զվարթանում էին ես միացա նրանց և ուրախացա:

Մարդիկ վառեցին խարույկ և գնալուց հանգցրին կրակը:

3. գրաբարի մասին

1ա  և ո  տառերի գրության վերաբերյալ.

աշխարհաբար  

գրաբար    

 աշխարհաբար        

գրաբար    

արքա 

արքայ  

երեկո   

երեկոյ

ծառա  

  ծառայ                    

կոփածո    

կոփածոյ    

տղա

  տղայ                               

   սիրո

  սիրոյ

գրաբարով գրված այս նախադասությունը սովորել և գրել ժամանակակից մայրենիով․

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Ավելի լավ է լինել կույր աչքերով, քան կույր մտքերով:aaq

Մայրենի. Տնային առաջադրանք 19.09.22

Հոմանիշ են կոչվում մոտ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

գագաթ-կատար

հովիկ-զեփյուռ

ուրախ — զվարթ

կրակ — բոց

լսել — ունկնդրել

զբոսնել — ճեմել

հսկա — աժդահա

բազմագույն — եփներանգ

Հականիշ են կոչվում հակառակ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

երկար-կարճ

խոշոր-մանր 

1 )տանը շարունակել․․․

Բարձր — ցածր

Գեղեցիկ — տգեղ

Բարի — չար

Աղի — քաղցր

Աղջիկ — տղա

Հիվանդ — առողջ

2)Խնդրում եմ կարդալ տեքստը և գտնել բնությունը բնութագրող բառերը․

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները։

Պարիսպների գլխին բույն են դրել ցինը և անգղը։ Հենց որ բերդի պարիսպների տակ ոտնաձայն է լսվում, նրանք կռնչյունով աղմկում են, թռչում են բներից և ահարկու պտույտներ անում բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում է քարե արծիվը, կտուցը կեռ թուր, մագիլները՝ սրածայր նիզակներ, փետուրները որպես պողպատե զրահ։

Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է, ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բսնում ալպիական մանուշակը, պարիսպների տակ։ Արևից քարերը տաքանում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարհը՝ ծիրանագույն բուրաստան։ Ակսել Բակունց՝ <<Ալպիական մանուշակ>>։

3. Վերհիշելով դ-թ,բ-փ,գ-ք,ձ-ց,օ-ո,է-ե ուղղագրությունը՝ լրացնում ենք բաց թողնված տառերը․

Այսպիսով՝

էներգիա, վրաերթ, երես, որևէ, մանրէ, էինք, վերելք, գետեզր, կիսաեփ, լայնէկրան, վայրէջք, երանգ, եզր:

Մայրենի 14.09.22 Տնային առաջադրանք

Գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում — Վայ նրան, ով չար ագահությունը պահում է իր տանը:

Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի — Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:

Continue reading “Մայրենի 14.09.22 Տնային առաջադրանք”

Իմ ապագան

Բարև ձեզ: Այսօր ես կպատմեմ իմ ապագայի մասին: Ես ապագայում ուզում եմ դառնալ անասնաբույժ արդեն հինգ տարի, ես հիմիկվանից պորձում եմ խորանալ կենդանիների և անասնաբուժության մեջ: Նաև ես շատ եմ ուզում դառնալ պրոֆեսիոնալ վոլեբոլիստկա, դա իմ երազանքն է: Շատ շնորհակալություն ուշադրության համար հաջողություն: