Դասարանում

185․

Կատուն մռմռում էր․ երևի նեղացրել էին։

Նռանեն նվնվում էր․ երևի նեղացրել էին։

Եվան ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Գնդակը ցատկեց ցանկապատից դուրս։

Կատուն ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

Թոռնիկը ճանկռել է տատիկի ձեռքը։

186․

Սիրամարգ, երեխա, կանայք։

187․

Ա-Եզակի

Բ-Հոգնակի

188․

Ա-սար, հար, կաթիլ, ուսուցիչ, մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան։

Բ-սսարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր, մատանիներ, տատեր, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։

Դասարանում 22․11․2021

Առ․ 73

1․ Մատի վրա խաղացնել-շփոթեցնել, մոլորեցնել

2․ Սիրտը դող ընկնել-վախենալ,

3․ Մազեր բիզ-բիզ կանգնել-զարմանալ

4․Մի մատ երեխեա-շատ փոքր երեխա

5․ Ձեռ ու ոտից ընկած-հոգնած, թույլ, տկար

Առ․ 75

1․ Սիրտ տալ-մխիթարել

2․ Հոգին Առնել-մահանալ

3․ Գլուխ կորցնել-շփոթվել