Չարաճճի Ընկույզը

Լինում է չի լնում մի չարաճճի ընկույզ է լինում: Այդ ընկույզը անընդհատ չարություն է անում

ԵՍ ԻՄ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ

Ես իմ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻՆ նվիրում եմ մաքրություն, կանաչություն, ծաղկություն, բարի ուսուցիչներ, խելոք երեխաներ, որ ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները խելացի լինեն, ԿՐԹՀԱՄԱԼԻՐԻ երեխաները շատ կարդան, հետաքրքիր բաներ անեն և խաղան:

Discover Incredible India/Բացահայտիր զարմանահրաշ Հնդկաստանը

Presentation about India by Sanjay

Welcome to the richest and unforgettable histories and heritage
country in this World.

Բարի գալուստ աշխարհի ամենահարուստ և անմոռանալի պատմություններ և ժառանգություն
ունեցող երկիր:

“Namaste” Used as a Greeting. «Նամաստե» բառը կիրառվում է որպես ողջույն։

Тhe term is associated with both Hinduism and yoga. Տերմինը կապված է ինչպես հինդուիզմի, այնպես էլ յոգայի հետ:

“Namaste” literally means “I bow to you. Բառացի նշանակում է «Խոնարհվում եմ քո առաջ»։

India is located in South Asia and it shares its border with Eight countries- Afghanistan, Pakistan, China, Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesh and Sri-Lanka.

Հնդկաստանը գտնվում է Հարավային Ասիայում և իր սահմանը կիսում է ութ երկրների ՝ Աֆղանստանի, Պակիստանի, Չինաստանի, Բութանի, Նեպալի, Մյանմարի, Բանգլադեշի և Շրի-Լանկայի հետ:

Historically, there are Five named oceans: The Atlantic, Pacific, Indian, and Arctic.
However, most countries – including the United States – now recognize the Southern
(Antarctic) as the fifth ocean. The Pacific, Atlantic, and Indian are known as the three
major oceans.

Պատմականորեն կան հինգ անուն օվկիանոսներ` Ատլանտյան, Խաղաղ, Հնդկական և Արկտիկա օվկիանոսներ: Այնուամենայնիվ, երկրների մեծ մասը՝ ներառյալ Միացյալ նահանգները, այժմ ճանաչում են հարավային Անտարկտիկան՝ որպես հինգերորդ օվկիանոս: Խաղաղ օվկիանոսը, Ատլանտիկը, և Հնդկական օվկիանոսը հայտնի են որպես երեք աենախոշոր օվկիանոսներ:

India was a country which had everything, from money to gold to animals to beauty. India was the wealthiest land in the ancient times and hence it was called ’ Sone Ki Chidiya’ means “Gold Sparrow”.

Հնդկաստանը մի երկիր էր, որն ուներ ամեն ինչ՝ սկսած դրամից և ոսկուց, մինչև՝
կենդանիներ և գեղեցկություն: Հնդկաստանը հին ժամանակների ամենահարուստ երկիրն էր, ուստի այն կոչվել է «Սոն Կի Չիդիա», որը նշանակում է «Ոսկե Ճնճղուկ»: Vocabulary

discover-բացահայտել

welcome-բարիգալուստ

incredible-զարմանահրաշ

rich-հարուստ

the richest-ամենահարուստ

un`forgettable-անմոռանալի

forget-մոռանալ

history-պատմություն

heritage-ժառանգություն

cauntry-երկիր

world-աշխար

Ինչո՞ւ եմ սիրում կրթահամալիրը

Ես սիրում եմ կրթահամալիրը, որովհետև այնտեղ շատ բարի ուսուցիչներ են, այնտեղ լող և հեծանիվ կա, այնտեղ մի քանի դպրոց կա և այնտեղ ճանբար կա:

Ի՞նչով է տարբերվում մեր դպրոցը մյուս դպրոցներից: Մեր դպրոցը մյուս դպրոցներից նրանով է տարբերվում, որ մենք այնտեղ ճափորդությունների ենք գնում, կավով ենք զբաղվում, միջավայրն ենք խնամում և համակարգչով ենք աշխատում:

English

I am playing football.
Your are playing volleyball.
He                                      We
She is playing basketball.    You are playing table-tennis.

It                                           They 

  Example: Is Jack reading a book?
Yes, he is. He is reading a book.

Is Kate dancing?
No, she isn’t dancing. She is listening
to music.

Are the children watching TV?
No, theu aernt.

Is Willy playing tennis?
Yes, he is.

11. Answer the questions.
1. What do you do when you are free? I usually watch TV or go to yard.
2. Do you like to play games after classes? Yes, when I have time. 
3. What games do you like to play? Football or volleyball. 4. Do you read at leisure? Sometime.
5. Do you listen to music? Sometime.
6. Are you a cinema-goer? No.
7. Do you watch videofi lms at home? Yas.
8. Are you a theatre-goer? No.
9. Do you go for a walk when you are free? No.