Մաթեմատիկա․ Տնային առաջադրանք 15․12․22

649. Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի

հավասարություն.

ա) – 5 · (4 + 3) = – 5 · 4 + 5 · 3, գ) 11 · (–6 + 5) = – 11 · 6 + 11 · 5,

բ) 8 · (–7 – 1) = – 8 · 7 – 8 · 1, դ) –2 · (10 – 2) = – 2 · 10 – 2 · 2:

670. Հայտնի են 1 թվի հետևյալ հատկությունները. ա) բնական թիվը 1-ի բաժանելիս ստացվում է նույն թիվը, բ) բնական թիվը ինքն իրեն բաժանելիս ստացվում է 1։ Ճի՞շտ են արդյոք այդ հատկությունները բացասական ամբողջ թվերի դեպքում։ Ոչ, սխալ է։

677․ Տրված են երկու կոտորակներ՝

3141/7777>31413141/77777777

678․ Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը, -1
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։ 1

679․ Որո՞նք են այն չորս հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից ամենամեծը հավասար է՝ ա) –11-ի, բ) 0-ի, գ) +2-ի, դ) –1-ի։

-11, -12, -13, -14=ամենամեծը 11-ը, -3, -2, -1, 0=ամենամեծ 0, 2, 3, 4, 5-ամենամեծը 5, -1, 0, 1, 2-ամենամեծը 2։

681․ Հայտնի են երկու քառակուսիների մակերեսները (տե՛ս նկ. 72)։ Գտե՛ք ներկված եռանկյան մակերեսը։ 4×8:2=16

682․

Կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ հետևյալ լճերի
մակերեսների համար՝ Օնեգա (17700 կմ2),
Բայկալ (31500 կմ2), Վիկտորիա (68000 կմ2),
Օնտարիո (19500 կմ2), Վան (3760 կմ2)։

683․ Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը, երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։ 50։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s