Մաթեմատիկա․ Տնային Առաջադրանք 14․12․22

Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք բազմապատկման տեղա-
փոխական օրենքի ճշտությունը.

ա) +7, –4 =-28=-4, +7=28,
բ) –5, –11 = +55 = -11, -5=+55
գ) –2, +8,= -16 = +8, -2= 16
դ) +12, –12= -144=-12, +12=-144
Ամբողջ թվերի եռյակի համար ստուգե՛ք բազմապատկման 
զուգորդական օրենքի ճշտությունը. 
ա) +9, –2, +3 = 9x2x3=54 = 3x2x9=54
բ) –5, +4, +7 = 5x4x7 = 140 = 7x4x5= 140
դ) +5, –8, –5 = 200 = -5, -8, +5=200
գ) –6, –10, +8 = 6x10x8=480 = 8x10x6=480
Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է
բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.
 
ա) –5, –6, –11= -5(-6+(-11))= 30+55=85
բ) 0, –8, +12= 0(-8+(+12))= 0+0=0
գ) +2, –10, +7 = +2(-10+(+7))= 20+14=34
10դ) –16, –18, +20 = -16(-18+(+20)) = 288+320=608,
ե) +8, 0, –17=,
զ) –6, –1, –19։

Ե) +8, 0, -17= +8(0+(-17))= 0+0=0

Զ) -6, -1, -1= -6(-1(-1))= 12

Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.
ա) (–2) · (+3) · (–7)=+42, գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120,
բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1, դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=+420:

Եթե բացասական արտադրիչների քանակը զույգ թիվ է, կարո՞ղ է
արդյոք արտադրյալը բացասական թիվ լինել:
Ոչ, չի կարող:

Եթե բացասական արտադրիչների քանակը կենտ թիվ է, կարո՞ղ է
արդյոք արտադրյալը դրական թիվ լինել:

Այո, կարող է:

Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 )=+1, գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · (–4 )=-1280,
բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 )=-4200, դ) ( –7 ) · (–1 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )=+945։

Որոշե՛ք, թե ինչ նշան կունենա չորս ամբողջ թվերի արտադրյալը,
եթե՝
ա) այդ թվերից երկուսը դրական են, երկուսը՝ բացասական: +

բ)
գ)
այդ թվերից երեքը բացասական են, մեկը՝ դրական: —
այդ թվերից երեքը դրական են, մեկը՝ բացասական։ —

Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
ստացվի հավասարություն.

ա) | 4 | = 4,
բ) 2 · | -4 | = 8,
գ) | 0 | = 0,
դ) – | +1 | = –1,
\
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s